Holo nedre gnr. 50 bnr. 4
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Holo nedre gnr. 50 bnr. 4-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nedre Holo er eit bureisingsbruk som vart frådelt søre Holo i 1918. Bruket er nedre delen av jordet.
    Nedre Holo har langstøl på Einarset inne på åsen mot Øvre-Ål. Heimstølen Holeslette ligg oppi Hago. Den er nedlagd. I åra 1952 til 1961 tilhøyrde Nedre Holo og søre Holo same eigar.
    Areal i 1960: innmark om lag 50 mål, herav 25 mål dyrka. Ei laftehall vart sett opp kring 2000.