Svillegarden, myljo gnr. 51 bnr. 2
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Svillegarden, myljo gnr. 51 bnr. 2-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Myljo Svillegarden vart frådelt Svillegarden bnr. 1 i 1829. Tunet står på opphavleg stad.
    I daglegtale heiter garden Holo eller myljo Holo.
    Areal 1865: dyrka jord 9 1/2 mål, naturleg eng 22 mål, utslått 28 mål.
    Areal 1995: dyrka jord 80 mål, anna jbr. 115 mål, prod. skog 97 mål, anna utm. 87 mål.
    Våningshus bygt 1978, rest. og påbygt 1988, kårhus 1988, driftsbygning 1974, loft bygd kring 1885 (same type som loftet på Bakke), trev og ein del av den gamle låven er frå fyrst på 1800-talet. Buskap var 35 vinterfora sauer. I dag er jordvegen bortleigd.
    Stølar: heimstøl i Nilsehovda, langstøl på Haugestølen. Det er slåttevoll på båe stølane, på Haugestølen er dyrka 12 mål. Det var kyr på garden til 1965. Sidan var det 72 sauer og nokre foringsdyr fram til eigarskiftet i 1988.
   

{2860} År: 1829

Torgeir Olson Svillegarden 22.04. 1787-1844
G 1820 m Kari Knutsdtr Torsteinsrud. Foreldre: Ola Torgeirson Løkensgard Svillegarden og Guri Olsdtr. Skjervheim.

Torgeir og Kari tok kår då dei selde Svillegarden og delte frå halve garden i 1829. Kari sat med myljogarden i sju år som enkje før ho selde til Nils Larsson i 1851.

{2861} År: 1851

Nils Larsson Holo 09.06. 1825-1896
Foreldre: Lars Sevatson Holo og Borghild Nilsdtr. Veslehaugen.
Gm Rangdi Steingrimsdtr. Ruud Holo 07.06. 1832-1919
Foreldre: Steingrim Tidemannson Narum Ruud og Ragnhild Eiriksdtr. ... .
*Barn
1. Lars Nilsson Holo 04.01. 1852-1852
2. Lars Nilsson Holo 12.04. 1853-1922
G 1885 m Gunhild Levorsdtr. Huus. Sjå neste hushald.
3. Borghild Nilsdtr. Holo Tveito 16.01. 1856-1941
G 1884 m Eivind Knutson Tveito. Sjå gnr. 55/11, myljo Tveito.
4. Steingrim Nilsson Holo Nelson 31.12. 1858-1929
G 1887 m Ingeborg Johnsdtr. Dahlen Brandbu 1865-1937. Barn: Ragna 1888-1955 g 1913 m Olaf Thompsen (5 barn, 3 som vaks opp); Ida 1889-1969 ugift; Nels 1892-1896; John 1894-1981 ugift; Alma 1895-1953 g 1920 m Julius Foseide, Oregon (ingen barn); Nels Stanley 1897-1974 g 1939 m Marie Gutterud (1 barn); Peter Ludvig 1899-1984 ugift; Carl 1902-1975 ugift; Gina Mathilda 1906-1999 ugift.
    Steingrim reiste til Amerika 1880. Farma sør for Milton, ND. Fyrste tida brukte han namnet 'Holo', men då folk vreid på namnet til 'Hoho', så kalla han seg etterkvart for 'Steingrim Nelson'. Steingrim døydde 23.08.1929, Montrose, Cavalier Co, ND.
5. Randi Nilsdtr. Holo Stave 23.08. 1861-1915
Gm Ola Levorson Stave 1851-1903. Barn: Lewis Gustav Stave 1881-1886; Nicolai Ludvig Stave 1883-1957 g 1911 m Emma Nelson (3 barn); Karl Oscar Stave 1885-1886, Union, Cavalier Co, ND; Albert Oscar Stave 1886-1886; Lewis Oscar Stave 1888-1890; Gina Lovise Stave 1890-1915; Olvin Richard Stave 1892-1950, Grand Forks, ND ugift; Rangdi Christine Stave 1897-1982 g 1928 m George Schatz (2 adopterte døtre); Clara Sorine Stave 1900- gm Seymour Holt (2 barn); Gunda Bertine Stave 1902-1965 g 1930 m Elmer M. Berg (2 barn).
    Barn med Anders Anderson: Leonard Stave 1906-1986 gm Violet Stewart Seattle, Washington.
    Rangdi reiste til Amerika 1881. Rangdi og Ola busette seg i Union, Cavalier County, ND. Etter at Ola døydde fekk ho ein son (Leonard) med ein annan mann.
6. Birgit Nilsdtr. Holo Tveito 02.02. 1864-1953
G 1889 m Sevat Olson Tveito. Sjå gnr. 52/2.
7. Gunhild Nilsdtr. Holo Skare 29.01. 1867-1905
G 1887 m Ole Jacobson Skare 1858-1927, Eggedal. Til Am. i 1867: Union, Cavalier County, ND.
    Barn: John Nicolai 1889-1892; Aalga Christine 1891-1892; Aalga Johnette 1892-1974 g 1921 m John Severin Sunde (2 barn); Randi Olava 1895-1926 g 1924 m Ole H. Mellum, ho døydde i barsel i 1926; Netta Maria 1898- 1986 g 1923 m William Gutterud (Ingen barn).
    Til Am. i 1886: Grafton, ND.
8. Kari Nilsdtr. Holo 23.02. 1870-1870
9. Nils Nilsson Holo 18.01. 1872-1948
G 1902 m Melia Charlotte Larson 1886-1934. Barn: Nilai Ludvik 1903-1978 g 1935 m Mary Elizabeth Curry, Cooperstown, Griggs Co, ND (1 barn); Alvina Rosella 1907-1971 ugift; Nora Malvina 1909-1991 ugift; Helmina Christina 1911- ugift; Morris Grant 1917-1988 g 1945 m Helen Sylvia Hjelmstad (2 barn); Lillian Glendora 1922-1984 gm Elrie Andrew Johnson (5 barn); Ruby Evelyn 1924-1995 ugift; Almeda 1926-1926.
    Nils utvandra til Am. i 1895. Busett i Loma, ND.
   

Nils og Rangdi gifte seg i 1851. Rangdi var kårkone i 1900. Amerika-opplysningar frå Lars Olav Hole.

{2862} År: 1899

Lars Nilsson Holo 12.04. 1853-1922
Foreldre: Nils Larsson Holo og Randi Steingrimsdtr. Ruud.
Gm Gunhild Levorsdtr. Stave Holo 11.02. 1857-1906
Foreldre: Levor Knutson nordre Huus-Stave og Guri Olsdtr. Strand.
*Barn
1. Rangdi Larsdtr. Holo 16.10. 1888-1915
Ugift. Til Amerika 1910: Springfield Twp, Towner Co, ND.
2. Guri Larsdtr. Holo Rudningen 03.06. 1892-1961
G 1918 m Knut L. Rudningen. Barn: Lloyd Morris 1920-1961 gm Jessie Lewis; Gunhild Marie 1922-1957 g 1950 m Peter O. Pedersen (1 barn); Margit Rudella 1925- g 1946 m Milo Gerhardt Larsson (3 barn).
    Til Am. i 1910: Ho var blant anna ei stund i Loma, ND og hjelpte onkelen sin, Nils N. Holo. Etter at Guri og Knut vart gift slo dei seg ned på ein farm nord for Petersburg, Nelson Co., ND. I 1923 reiste dei tilbake til Noreg og slo seg ned i Modum før dei emigrerte til Saskatchewan, Canada i 1926. (Notat Lars Olav Hole)
3. Borghild Larsdtr. Holo Torkjellsgard 20.10. 1895-1948
G 1923 m Ola Olson Torkjellsgard. Sjå år 1922 og Torkjellsgard.
4. Kristi Larsdtr. Holo Medhus 05.09. 1899-1968
G 1928 m Olav Pålson Medhus, Hol. Sjå år 1928.

Lars og Gunhild gifte seg i 1885. Mor hans hjelpte til då Lars vart enkjemann.