Tveitehaugen nedre gnr. 55 bnr. 25
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Tveitehaugen nedre gnr. 55 bnr. 25-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nedre Tveitehaugen vart frådelt Tveitehaugen i 1913. Bruket hadde om lag 20 mål innmark. I 1953 vart bruket slege saman med Tveitehaugen bnr. 22 att. Nytt tun vart bygd der nedre Tveitehaugen hadde sitt tun.