Solvang gnr. 55 bnr. 41
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Solvang gnr. 55 bnr. 41-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Solvang vart frådelt eigedomen Nilsegarden i 1925. (Som var eit påbegynt bureisarbruk frå 1919. Sjå gnr. 55/20 år 1921.)
    Det er omlag 11 mål innmark til bruket. Her var landhandel frå 1928 til uti 1980-åra.