Heimdal gnr. 55 bnr. 52
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Heimdal gnr. 55 bnr. 52-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

På småbruket Heimdal var krambu, stugu og fjøs til eit par kyr. Heimdal vart delt frå Nedrejorde med det meste av jordvegen i 1935.
    Stugu er den gamle stugu frå nordre Skjervheim der det var krambu og brennevinhandel ein gong. Bygningen er no restaurert og vert nytta til utleige for turistar.
    Areal 1995: dyrka jord 13 mål som vert leigd bort. Våningshus restaurert 1937, ombygd 1958, stabbur frå 1941, uthus 1915.