Skogtun gnr. 55 bnr. 55
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Skogtun gnr. 55 bnr. 55-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Skogtun vart frådelt frå Tveito gnr. 55/21 i 1943. Eigedomen er eit småbruk på 10 mål. Den ligg lognt til nedanfor Nordbygdvegen nordanfor Heimdal i Votndalen.
    Her var husdyrhald fram til utpå 1980-talet. Jordvegen vert lånt bort. Husa er våningshus bygd 1945, påbygd seinast i 1975, låve med fjøs og sauestall 1946, garasje 1960.