Arnegard søre gnr. 56 bnr. 5
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Arnegard søre gnr. 56 bnr. 5-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Søre Ådngard eller Arnegard ligg ovanfor bygdavegen, nord for Tveitehaugen. Bruket vart frådelt Arnegard i 1915. Stadnamn: Gommotufte, Jalabærslette (jordbær.. ) (heimstøl), Grovaråkeren (innved Arnegardsgrove), Kvednahuseikra,Haugaåkeren, Kvenidn, Råbbe m.m.
    Areal 1995: dyrka jord 35 mål som vert leigd bort, anna jbr. 28 mål, prod. skog 250 mål. Våningshus bygd 1914, uthus 1912, loft 1929.
    Stølar: langstøl på Haugestølen (tilkjøpt frå Sata i 1908), heimstølane Sørestølen ( i heimehagane) og Jalabærslette (nesten oppe i åskanten). Gardsdrifta har vore nedlagt frå midten av 1960-åra.