Aslegard gnr. 56 bnr. 6
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Aslegard gnr. 56 bnr. 6-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Aslegard er eit mindre gardsbruk som vart frådelt Arnegard i 1905. I daglegtale vert garden kalla Ådngardsmyro. Garden er flatlendt, delvis myrlendt. Garden ligg nedanfor bygdavegen.
    Areal 1995: dyrka jord 22 mål som vert leigd bort, prod. skog 15 mål, anna utm. 200 mål.
    Tre våningshus, bygde 1900, 1954 og 1978, låve med fjøs 1900. Her var husdyr fram til 1980 om lag.