Elvely gnr. 57 bnr. 20
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Elvely gnr. 57 bnr. 20-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Elvely bruksnr. 20 og 25 er eit bureisningsbruk nedst i jordet på søre Trintrud. Elvely vart frådelt Trintrud bnr. 7 i 1941 og bygd opp frå nyo.
    Elvely ligg ved Nordbygdvegen. Areal kring 1960: innmark 45 mål.
    Husa på Elvely er: våningshus frå 1940, påbygt 1970 og 1986, fjøs og låve 1942, påbygd 1960.
    Støl: bruket har langstøl på Fekjastølen (bnr. 16) og heimstøl på Myset (tilkjøpt frå Dokk.) I 1964 kjøpte eigarane også søre Trintrud bnr. 7 med Kongsparten bnr. 9.