Dokk, nedre gnr. 67 bnr. 8
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Dokk, nedre gnr. 67 bnr. 8-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nedre Dokk vart frådelt nordre Dokk i 1911. I daglegtale vert garden kalla Dokkhaugen. Tunet ligg på ein haug. Eigdedomen er nedre delen av nordre Dokk, dvs. det som ligg nedanfor bygdavegen.
    Areal 1995: dyrka jord 10 mål, anna areal 15 mål, produktiv skog 30 mål, anna utmark 100 mål. Jorda vert leigd bort. Våningshus bygt 1911, påbygt 1935, driftsbygning 1911, garasje 1982.
    Stølar: støl på Reine. Nedre Dokk var i drift fram til 1960. Sidan har slåtten vore bortleigd.