Øyno gnr. 69 bnr. 22
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Øyno gnr. 69 bnr. 22-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Ved utskiftning i 1918 fekk Slåtteøyne tillagt det som i dag er Øyno. I 1937 fekk Øyno gnr. 69/22.
    Øyno og Slåtteøyne hadde tidlegare ca. 23 mål jord, av dette vart Slåtteøyne teke attende på odel i 1951. Bruket har no 3 mål dyrka jord og ein skogrem som er kjøpt av Espegard.