Skogheim gnr. 71 bnr. 6
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Skogheim gnr. 71 bnr. 6-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Småbruket Skogheim vart frådelt nedre Håheim, bnr. 1 i 1918. Bruket har vore underbruk/kårbruk for Gudbrandsgardshaugen frå 1924 til 1999. Sidan har Skogheim ligge under Feten.
    Syver Viggerson bygde opp hus og jordveg. Areal 9 mål dyrka, 130 mål utmark. Våningshus bygd 1942, påbygd 1974, låve og stall ca. 1940 .Jordvegen var bortleigd til Feten frå 1974 til 1999.
    Skogheim ligg på flata nedanfor bygdavegen, og grensar ned til Votna.