VesleHåheim gnr. 72 bnr. 9
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

VesleHåheim gnr. 72 bnr. 9-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

VesleHåheim er eit småbruk med omlag 35 mål innmark. VesleHåheim vart frådelt øvre Håheim gnr. 72/1 i 1932.
    Tunet ligg ovanfor bygdavegen i Leveld, synst på øvre Håheim.
    Areal 1995: dyrka jord 5 mål som vert leigd bort, anna areal 30 mål, produktiv skog 40 mål. Våningshus bygt 1935, gamalt stolphus, driftsbygning frå 1937.
    VesleHåheim har hatt heimstølen Nystølen, bnr. 10.