Åsheim gnr. 73 bnr. 5
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Åsheim gnr. 73 bnr. 5-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Åsheim er eit bureisarbruk som vart frådelt Ødelien bnr. 2 i 1940. Guttorm Toeie fortalde at Ødelien hadde ei slåtte her i Øylihaugane som vart kalla Øylislåtta frå gamalt. Ein kjenner ikkje til nokon husmannsplass her frå gamalt.
    Åsheim er søre delen av nordre Ødelien.
    Areal 1995: dyrka. jord 20 mål, anna areal. 17 mål, produktiv skog 146 mål, anna utmark. 60 mål. Leigd jord 6 mål. Buskap: 40 vinterfora sauer.
    Våningshus bygt 1971, kårhus 1945, loft flytta 1945, driftsbygning 1942.
    Støl: heimstøl Øylistølen, langstøl i Gyrinosen.