Jøta gnr. 77 bnr. 1
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Jøta gnr. 77 bnr. 1a

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Kjellargardjøta ligg nedst i jordet i Kjellargard. Tuftene syner såvidt.
    I Kjellargardjøta budde folk så var så omframt flinke te å danse, fortalde Guttorm Toeie. 'Og so voro dei lettliva.' (Dølaminne 1923). Plassen har nok vore nedlagt etter 1870.

{4001} År: 1824c

Ørjans Sevatson Thon Bergaplass 26.12. 1784-1862
Foreldre: Sevat Olson Thon Bergaplass og Mari Embriksdtr. Bergaplass
Gm Turid Embriksdtr. Kolbjørnstølen Kjellargardgjøta 26.12. 1793-1863
Foreldre: Embrik Ivarson Espegard Kolbjørnstølen og Ragnhild Syversdtr. Ødelien.
*Barn
1. Mari Ørjansdtr. Kjellargardgjøta Hellingbrenna 03.01. 1815-1869
Barn: Margit 1838- m Torkjell Olson Kjellargard, sjå barnebarn.
    G 1843 m Holge Olson Hellingbrenna 1814- . Sjå nedre Brenna, gnr. 20/12.
2. Ragne Ørjansdtr. Preinsrud Hellinghaugen 12.03. 1817-1900
Ugift. Barn med Ivar Torsteinson Arnfinngarden 1820: Torstein 1846-1936. Barn: Embrik Olson Hove Kjellargard 1840- til Am. Sjå barnebarn. Ragne var på Hellinghaugen i 1846.
3. Embrik Ørjansson Kjellargardgjøta Toresgardsmoen 05.10. 1820-1892
G 1847 m Turid Olsdtr. Viken. Sjå Toresgardsmoen, gnr. 89/5.
4. Borghild Ørjansdtr. Kjellargardjøta 10.01. 1823-1824
5. Sevat Ørjansson Kjellargardgjøta 15.04. 1825-
Sevat fekk utflyttingsattest i 1862. Sjå Frontier Mother s 9.
6. Ola Ørjansson Kjellargardgjøta 27.11. 1827-
Til Am. 1870: sjå Hallingen nr. 8 s 8.
7. Turid Ørjansdtr. Kjellargardgjøta 18.04. 1833-1920
G 1867 m Helge Syverson Bergaplass. Barn: Syver 1867-1889; Birgit 1869- gm John Engdahl, gm Carl Mattson; John 1871-1889; Thea 1871- gm Christian Olson; Margit 1874-1889; Maria 1876-1889; Borghild 1879-1972 g 1898 m Sven Rødningen ( .. barn).
    Turid var på legd som barn frå omlag 1846. Til Am. i 1866: New Sweden, Nicollet, MN. (1235), (1749)
8. Margit Ørjansdtr. Bergaplass Kjellargardgjøta 04.10. 1835-1836
9. Embrik Ørjansson Kjellargardgjøta 30.03. 1837-
Til Am. i 1870 saman med Ola Ørjanson.
*Barnebarn
1. Margit Torkjellsdtr. Kjellargardsjøta Rudsgjøta 29.10. 1838-1883
G 1878 m Håkon Eivindson (Medgarden) Rudsgjøta, gnr. 18/13.
    Foreldre: Torkjell Olson (inderst på Kjellargard) og Mari Ørjansdtr. Kjellargardeie.
2. Embrik Olson Hove Kjellargardgjøta 01.10. 1840-
G 1875 m Anne Jonsdtr. Helling. Sjå Ellingsgardsjordet.
    Foreldre: Ola Olson ..... m Ragne Ørjansdtr. Kjellargardjøta.
    Til Am. 1878: Nicollet County, New Sweden, MN. (J. Marler)
3. Torstein Ivarson Kjellargardgjøta Kaslegard 28.08. 1846-1936
G 1873 m enkje Haldis Knutsdtr. Kaslegard. Sjå Kaslegard bnr. 2.
    Foreldre: Ivar Torsteinson Anfinngarden m/Ragne Preinsrud.
    Halvsyskena hans i Am. sende han 100 $ i 1905.

Ørjans og Turid gifte seg i 1815. Han fekk støtte frå fattigkassa, busett i Vats 1816-1836. "Toplass" er truleg Preinsrud. Ørjans vart tildelt korn på kassa i 1846.

{4002} År: 1860c

Margit Olsdtr. Kjellargard Håkonsgardhagen 16.06. 1811-1894
Foreldre: Ola Sevatson Kjellargard og Sigrid Sevatsdtr. Thon.
Gm Sevat Olson Håkonsgardhagen 10.09. 1830-
Foreldre: Ola Sevatson Holo Håkonsgardshagen og Margit Olsdtr. Håkonsgard.

Sevat og Margit gifte seg i 1853. Dei fekk to barn, sjå Håkonsgardshagen, gnr. 62/2.
    Sevat var husmann med jord i Jøta i 1865,
    I 1870 fekk han utflyttingsattest og reiste til Zumbrota Co MN via Quebec saman med kone og to barn.

{4003} År: 1870c

Ola Larsson Kveno Kjellargardjøta 15.02. 1834-1921
Foreldre: Lars Olson ... Kveno og Margit Torsteinsdtr. Sandelien (Anfinnslien?)
Gm Sigrid Halvorsdtr. Tullegard Jøta 09.01. 1831-1909
Foreldre: Halvor Olson Tullegard og Anne Olsdtr. søre Berg.
*Barn
1. Lars Olson Kjellargardjøta 31.10. 1869-
G 1910 m Julia Gorder. Budde i Norman Co, MN.
2. Halvor Olson Kjellargardjøta 18.09. 1871-1942
G 1918 m Regina (Rønnaug) O. Noss Bakketeigen 1887-1994. (1032) Barn: Orville 1919- g 1941 m Janet Trontvedt (3 barn). (1497)
    Til Am. 1875: Red Wing, MN. Farmar ved Gary, Norman Co, MN. Han skreiv seg "Halvor Kveno". (Forf. møtte sonen Orville i Gary i 2001.)
   
    Ola og Sigrid fekk eit barn i Amerika: Anna 1876-1921 lungebet.

Ola og Sigrid gifte seg i 1868. Dei reiste til Am. i 1875: Norman Co. MN. Truleg den same som 'O. L. Jøta' i Norman Co.