Ellingsgard nedre gnr. 78 bnr. 10
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Ellingsgard nedre gnr. 78 bnr. 10-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nedre Ellingsgard er eit småbruk nedst i jordet på Ellingsgard. Bruket vart frådelt Ellingsgard i 1904.
    Areal 1995: Innmark 20 mål som vert lånt bort til beite, bjørkeskog 195 mål.
    Våningshuset vart flytta hit i 1909 og restaurert 1994, låve med husdyrrom, gamal skåle.
    Bruket har ingen stølar, men rett i beite. (?)
    Nokre stadnamn: Rovetrolldiket, Steintræet, Søre Høyun (tidlegare heimstøl), Tuftidn (truleg etter plassen Ellingsgardsjordet).