Langegard, nedre gnr. 78 bnr. 14
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Langegard, nedre gnr. 78 bnr. 14-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nedre Langegard eller i daglegtale Langegard-jordet. Garden er nedre del av Langegard.
    Dette bruket vart frådelt Langegard i 1918.
    Areal 1995: dyrka jord 35 mål, anna areal 30 mål, produktiv skog 75 mål, anna utmark 135 mål. Leigd jord og beite 25 mål. 70 vinterfôra sauer.
    Våningshus bygt 1974, hallingstugu 1920, driftsbygning 1966, ny driftsbygning 1987.
    Stølar: heimstøl Øvrestølen på Nordåsen og Langegardgjerda i Vasslia. Langstøl på Eitrestølen.