Fagerlund gnr. 79 bnr. 5
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Fagerlund gnr. 79 bnr. 5-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Fagerlund er eit bureisarbruk som vart frådelt Lofthus i 1917. Fagerlund ligg nedst i jordet, nede ved Vatsfjorden. Frå denne eigedomen vart frådelt Fagerheim bnr. 6 som tomt for søre Vats Skule.
    Areal 1995: dyrka jord 12 mål som vert leigd bort, produktiv skog 2 mål.
    Våningshus frå 1922 (søre Vats skulehus), låve med stall og fjøs 1924, to hytter.