Nordby gnr. 86 bnr. 10
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Nordby gnr. 86 bnr. 10-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nordby vart skilt ut som kårbruk i 1918 frå søre Hovdegard.
    Husa er stugu (til utleige) og uthus.
    Areal heime er omlag 15 mål, av dette 7 mål dyrka. No brukt til beite. Noko skog i Vestlien.
    Heimstølar: Langegjerda (på Vestsida) og Liastølen (i Vestlia).