Bergsmoen gnr. 87 bnr. 2
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Bergsmoen gnr. 87 bnr. 2-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bergsmoen er nedre delen av jordet på søre Berg. Bruket ligg på sletta innved bygdavegen.
    Dette bruket vart frådelt 1906 som kårbruk.
    I 1945 vart eigedomen tillagt eit jordstykke, halve Eitrestølen og noko skog i Vestlien. (bnr. 5.)
    Areal 1995: dyrka jord 27 mål, anna areal 9 mål, produktiv skog 115 mål, anna skog 124 mål. Buskap: 4 mjølkekyr, 1 ungdyr, 12 vinterfôra sauer.
    Våningshus bygt 1973, gammalt våningshus 1907, påbygt 1944, hallingstugu 1942, loft 1958, driftsbygning 1952, verkstad 1942. Bruket har støl på Eitrestølane.