Toresgard nordre gnr. 89 bnr. 2
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Toresgard nordre gnr. 89 bnr. 2-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nordre Toresgard vart frådelt Toresgard som ein halvpart i 1805. Tunet er truleg på same stad som det opphavlege tunet før delinga.
    Areal 1865: dyrka jord 11 1/2 mål, naturleg eng 50 mål, utslått 22 mål. Avling 7 1/2 tunne bygg og 6 tunner potet.
    Arael 1995: dyrka jord 20 mål og anna areal 15 mål som vert leigd bort, produktiv skog 35 skog, bjørkeskog 400 mål.
    Våningshus bygt 1953, gamalt loft frå omlag 1690, loft frå 1890, reidskapshus 1985, driftsbygning 1945, 5 utleigehytter.
    Nokre stadnamn: Trongeskardnuten, Blåberget, Firemåle (slåttemark), Øvrevollen (gamal voll ovanfor heimstølen til søre garden); Saueflote.
    Langstølen på Geitevasstølen vart fråselt i 1940. Heimstølen Øvrevollen er attvoksen. Husdyr på garden i dag ??? Evt. når vart slutt med kyr / sau ?

{4341} År: 1805

Ola Anderson Toresgard 1779-
Foreldre: Anders Aslesdtr. Strand Amundsgard Toresgard og Kari Eiriksdtr. Toresgard.
Gm Jørand Olbjørnsdtr. Dokk Toresgard 05.09. 1784-1871
Foreldre: Olbjørn Olson søre Dokk og Kari Torsdtr. Veslegard.
*Barn
1. Kari Olsdtr. Toresgard Løvås 16.09. 1807-1877
G 1829 m Gabriel Larsen, Hornindal 1798-1877. Barn: Lars 1830-1849; Ole 1832- brukar på Løvås; Guri 1835-1835; Johan 1836- bruleggar, til Strinda; Gabriel 1839- g 1871 m ... til Molde; Andreas 1843- til Kristiansund; Knut Elias 1847- husmann under Hollingsæter i Aukra. (Oppl. v/Knut Reidar Sande.)
    Kari og Gabriel budde på garden Løvås, gnr. 64/5 Våge i Romsdal.
2. Anders Olson Toresgard Tverrli 02.09. 1810-1868
Gm Synnøve Olsdtr. Bringslid Fræna 1813-.... . Barn: Ole Tverli 1836- gm Marta Olsdtr. Tverli (2 barn); Olaus 1842-1880 Kringstad g 1868 m Kristine Oline Tronsdtr. Julbø 1827- 1918 (4 barn), gm Guri Olbjørnsdtr.Tverli (1 dotter); Oliver 1844- ; Elisabet 1846- ; Jørgine 1849- ; Karoline 1858- . (1768)
    Anders var sjølveigar på bruket Tverrli på Fræna i 1865. Mora Jørand var kårkone og enkje.
   
3. Kari Olsdtr. Toresgard 11.02. 1814-1847
Ugift.
4. Torand Olsdtr. Toresgard 09.01. 1821-
5. Olbjørn Olson Toresgard 07.02. 1825-1843

Ola og Jørand selde garden i 1825 og reiste til Romsdal. Dei kjøpte bruket Tverrli på Fræna. Sonen Anders tok over Tverrli. Ola var død før 1865.

{4342} År: 1825

Eirik Olson Tistilsgard Toresgard 08.08. 1790-1850
Foreldre: Ola Olson Tistilsgard og Haldis Eiriksdtr. Rikansrud.
Gm Birgit Olsdtr. Berg Toresgard 26.12. 1799-1864
Foreldre: Ola Halvorson Berg og Kristi Henriksdtr. Huus.
*Barn
1. Haldis Eiriksdtr. Toresgard 05.12. 1827-1827
Tvilling.
2. Ola Eirikson Toresgard 10.12. 1827-1827
Ola var tvilling født 5 dagar etter systera.
3. Haldis Eiriksdtr. Toresgard Brattegard 02.05. 1829-1911
G 1856 m Ola Olson Toresgard øvre Brattegard, gnr. 84/3.
4. Ola Eirikson Toresgard 20.09. 1831-1915
G 1862 m Liv Oleivsdtr. Settungsgard. G 1883 m Anne Henriksdtr. Berg. Sjå neste hushald.
5. Ola Eirikson Toresgard 26.08. 1835-1840
6. Kristi Eiriksdtr. Toresgard Kjellargard 25.09. 1838-1905
G 1869 m Ola Sevatson nordre Kjellargard, gnr. 77/1.

Eirik og Birgit gifte seg 1826. Han kjøpte Toresgard for 700 spd i 1825.
    Sonen Ola kjøpte garden for 600 spd i 1851, men enkja skulle få bruke garden i tre år fyrst.

{4343} År: 1851

Ola Eirikson Toresgard 20.09. 1831-1915
Foreldre: Eirik Olson Tistilsgard Toresgard og Birgit Olsdtr. søre Berg.
Gm Liv Oleivsdtr. Settungsgard Toresgard 21.08. 1839-1878.
Foreldre: Oleiv Embrikson Settungsgard Havardsgard og Sissel Embriksdtr. Langegard.
Gm Anne Henriksdtr. Berg Toresgard 30.07. 1853-1945
Foreldre: Henrik Olson søre Berg og Turid Olsdtr. Arnegard.
*Barn i fyrste ekteskap
1. Eirik Olson Toresgard 12.08. 1863-1939
Ug. Sjå neste hushald.
2. Oleiv Olson Toresgard 13.06. 1865-1877
3. Birgit Olsdtr. Toresgard Garness 22.03. 1870-1947
G 1902 m em Olaus Garness 1868-1953. Barn: Oscar 1902-1996 g 1930 m Anna Margareth Spande (2 barn), gm Nancy Nyhus; Norman 1904-1969 g 1937 m Stella Marie Solie (2 barn); Levi 1906-1926 ug. omkom i skyteulykke; Lillie 1907-2000 ug. (1667)
    Birgit og Olaus farma ved Mabel, MN.
4. Sissel Olsdtr. Toresgard Johansen 22.09. 1875-1910
G 1901 m Hans Johansen. Barn: Liv 1901- (1 dotter: Lillie), Johan ....- . (1667)
    Sissel flytta til Eiker i 1901.
*Barn i andre ekteskap
1. Ola Olson Toresgard 21.09. 1875-1918
Barn m Gunhild Syversdtr. Logsengard: Ola 1899-1937 sjå Nordheim og Haldis 1899- gm Eirik Søndrol.
    Gm Janna Botheim 1880-1968. Barn: Marie 1901-1981 ug. budeie; Ludvik 1905-1985 arbeidde ved kraftverket, Høgvik Tretten, gm Anna Nymoen (5 barn); Olaf 'Høgvik' 1908-1981 snikkar, budde på Fåberg gm Helga Dahlen (4 barn); Agnes 1913-2003 busett på Vågåmo, gm Pål Voldheim (3 barn); Inga 1915-2004 busett på Fåberg, gm Oskar Johnstuen (4 barn). (1482)
    Ola reiste til Tretten i Gudbrandsdalen og kjøpte bruket Høgvik. Ola var med på bygginga av Rauma-banen.
2. Henrik Olson Toresgard Berg 15.01. 1884-1980
G 1910 m Margit Oleivsdtr. Lappebakken.
3. Margit Olsdtr. Toresgard Turkarstad 05.12. 1887-1965
G 1912 m Ola Sindreson Turkarstad Skarsgardhagen.
4. Turid Olsdtr. Toresgard 01.02. 1889-1973
Ug. Turid budde i ei stugu nedst i jordet på Toresgard saman med mora.

Ola og Liv gifte seg i 1862. Dei fekk fire barn. Ola vart attgift 1883 med Anne Henriksdtr. og fekk fire barn til.
    Ola kjøpte ein part i Geitevasstølen i 1870. Retten omfatta beite til 10 kyr, 30 småfe, 1 hest og ein gris. Pris 100 spd.

{4344} År: 1883

Eirik Olson Toresgard 12.08. 1863-1939
Foreldre: Ola Eirikson Toresgard og Liv Oleivsdtr. Settungsgard.

Eirik overtok garden i 1883 hjå far sin 1883 for 3200 kr. Eirik var ugift. Han var bonde og jeger. Det fortelst at Eirik sa 'Nei, detta får jammen vera!" då han kom heim att, trøytt og nokså utkjasa etter å ha jakta oppe i fjellet. Men når han hadde kvilt seg litt, så var han like ivrig på jakta. (Oppl. Torstein Berg)