Fagervoll gnr. 91 bnr. 35
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Fagervoll gnr. 91 bnr. 35-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Fagervoll vart frådelt Tullegard i 1943 og bygd opp frå nyo.
    Areal 1995: dyrka jord 46 mål, anna areal 30 mål, produktiv skog 194 mål, bjørkeskog 389 mål. Buskap 40 vinterfôra sauer.
    Våningshus bygt 1943, timrabygning flytta frå Øvre Gislerud i Flå og sett opp i 1991, hytte 1979, driftsbygning 1943, loft 1950.
    Fagervoll har støl på Geitevasstølen.