Holtehagen gnr. 94 bnr. 11
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Holtehagen gnr. 94 bnr. 11-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Holtehagen vart frådelt bnr. 6 søre Holto og bnr. 5 nordre Holto som bnr. 11 og 12, båe frådelingane skjedde i 1929. Bruket vert også kalla Hagahaugen.
    Holtehagen er eit bureisarbruk som vart bygd opp kring 1946. Elling Rudningen hadde kausjonert for Ola Ivarson Holto som gjekk konk. Dermed overtok Erling nordre Holto. Han delte i frå Holtehagen, og selde nordre Holto til Ola Knutson i 1937.