Nydokk gnr. 105 bnr. 15
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Nydokk gnr. 105 bnr. 15-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bruket Nydokk vart frådelt Gjeldokk i 1920. Bruket er bygd og dyrka i 1920-åra av Embrik og Turid. Dei fødde ei ku. Bruket vart selt på auksjon i 1975.
    Uthusa er rivne, og våningshuset ombygd og utvida.