Nyheim gnr. 106 bnr. 7
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Nyheim gnr. 106 bnr. 7-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nyheim er eit bureisarbruk frå fyrst på 1900-talet. Garden ligg i midt i ØvreÅlsbakkane og er bygd opp av fleire jordstykke frå Helling (Urdeteigen) og frå Huus (gnr. 112/4 ,11 og 12 og Leksvolteigen, gnr. 113/3.)
    NB. I ÅL IV står Nyheim under Huus, gnr. 112/11 og 12 m.m. Garden vart .... samla under det som var Urdeteigen, gnr. 106/7. I Norske Gardsbruk (1995) står Nyheim under gnr. 106/7.
    Våningshus bygd 1920, kårhus 1987, driftsbygning frå 1954 (modernisert).
    Areal 1995: dyrka jord 44 mål, produktiv skog 50 mål, anna areal 14 mål. Buskap: 5 mjølkekyr og ungdyr.
    Stølar. Heimstøl på Staugardstølen. Del i Hevjansåsen beitelag.