Hovestad gnr. 107 bnr. 20
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Hovestad gnr. 107 bnr. 20-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hovestad var nedre delen av jordet til søre Hove. Bruket vart frådelt i 1921, og bygd opp frå botnen av.
    Areal 1995: dyrka jord 25 mål som vert leigd bort, produktiv skog 300 mål, anna utmark 400 mål. Våningshus bygt 1924, restaurert 1990, eldhus 1930, ombygt til hytte 1973, låve med fjøs og stall 1924. Garden vert no nytta som fritidsbustad.