Hovlid gnr. 107 bnr. 24
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Hovlid gnr. 107 bnr. 24-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hovlid var øvre delen av jordet til søre Hove. Bruket ligg ovanfor bygdavegen opp frå Hove.
    Areal 1995: dyrka jord 18 mål og anna areal 27 mål som vert leigd bort, produktiv skog 80 da. Våningshus bygt 1932, restaurert 1965, låve med fjøs og stall 1932.