Myro gnr. 109 bnr. 2
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Myro gnr. 109 bnr. 2f

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Plassen Myro låg ved sørsida av vegen på Ulshagamyrane. Myrane vart nedlagt i slutten på 1800-talet.
    I gamal tid gjekk vegen lenger nede ved storelva. Votna delte seg i fleire løp, og det var truleg grunnen til at vegen vart lagt der. Vegen gjekk over Driftepla (ssen?) og forbi stugu i Skomakergjerda. (notat Hermann H. Ulshagen.)

{5289} År: 1825c

Tor Nilsson Sehl Ulhagamyrane 09.05. 1789-1878
Foreldre: Nils Olson Sehl og Anne Amundsdtr. Bakke.
Gm Kari Olsdtr. Sundremoen Ulshagamyrane 25.03. 1799-1883
Foreldre: Ola Knutson Moen (Sundremoen) Vangen og Kari Kitilsdtr. Kitilsplass.
*Barn
1. Anne Torsdtr. UlshagaMyro 15.08. 1824-1824
2. Nils Torson UlshagaMyro 04.07. 1826-
Gm Andrine Jensdtr. ..., Kr.ania 1837- . Barn: Markus ....- ; Natalie ....- ; jente 1865- ;
    Nils var underoffiser i Det Norske Jægerkorps i Stockholm. Sidan bryggearbeidar i Kr.ania. I 1865 var han bereder og busett i Kr.ania.
3. Ola Torson UlshagaMyro Myhre 31.07. 1828-1891
G 1855 m Trine Lovise Berg 1834-1884. Barn: Carl Oscar 1854- ; Natalie Lovise 1861-1915 gm Johan Anton Enger (6 barn); Trine Oline 1863- gm Halvard Olsen Myrset (5 barn); Torvald Leonard Osvald 1871-1935 murar, gm Ingeborg Kamilla Nilsen (ingen barn, ein fosterson); Tekla Marianne 1873- til Amerika ; Helga 1877- gm Olaf Antonius Olsen (6 barn). Fosterbarn: Anna Emilie Lund f. 1867.
    Ola reiste til Kr.ania i 1846, og for sidan vidt som sjømann. Etterkvart vart han gift og busett i Trondheim. (Mehlum 1906/50) (epost frå Gunnar Andre Myhre )
4. Anne Torsdtr. UlshagaMyro 03.06. 1831-
Gm ... ... . Busett i Kr.ania i 1906.
5. Kari Torsdtr. Ulshagamyro Haugen 06.07. 1834-1927
G 1858 m Ole Pedersen Ruud-Viken-Haugen 1827-1875. Barn: Jørgen 1858- til Amerika, gm ... ... ; Tor 1860- til Amerika; Knut 1862- ug. i 1891; Peder 1864- verftsarbeidar i Duluth, gm Ragnhild ... (minst 6 barn); Kari 1866- til Amerika, gm Peder Johnson, Trondheim; Barbro 1868- til Amerika, gm Halvor Anderson; Ole 1871-1935 overtok Haugen, ugift; Randi 1874- til Amerika, g 1901 m Ola Olson Rudsvikplassen.
    Kari reiste til Nes i 1858. Dei budde på TintreHaugen under Olsgård, Nes. (1509)
6. Lukris Torsdtr. UlshagaMyro Tronderud 18.03. 1838-1928c
G 1865 m Herbrand Trondson Tronderud, Gol. Ikkje barn. Skifte 1928 ?? (1076)
    Dei vart kalla: "Ho Lukris og 'n TrondeHerbrand."
    Lukris var mykje nytta som reiedeie. Både ho og Herbrand hadde vore i tenest hjå madam Bruun på Rolvshus. Herbrand var skreddar av yrke, og var bedarmann og kjøgemeister. (Gol .... s. )
7. Tor Torson UlshagaMyro 02.02. 1841-1841
8. Tor Torson UlshagaMyro 10.05. 1842-1932
Frå 1894 til 1902 hadde Tor Myro og Knut Levorson Stave fedrifter i Toviken. Dei selde Toviken i 1902. Sidan dreiv Tor mest med skinnhandel.
    Tor budde lenge hjå kårmannen i Ulshagen, Anders Baklien. Sidan kjøpte han tomta Solvang (gnr. 110/183) og sette opp hus på Minnehøgda i Gamlevegen.
    Tor kjøpte antikvitetar på sin veg. Samlinga hans vart selt til bygdamuseet. (1799) 1970.
9. Lars Torson UlshagaMyro 19.06. 1845-
Gm ... ... . Lars var skomakar i 1865. Til Am. i 1866. Død før 1906.

Tor og Kari gifte seg i 1824. Dei budde i 'Bakken' i Votndalen i 1824. Dei kom til Ulshagamyrane før 1826.
    Tor var soldat/fureer. Han deltok i slaget ved Matrand og ved Onstadsund 1807-14. Ein gong fanga dei nokre svenske offiserar som sat og drakk.
    Tor gjorde tenest som stevnevitne og lensmannsdreng i Ål. Reknskapsboka hans er arkivert. Tor står i husmannsmanntalet 1832-1841.
    Tor og Kari hadde eit fosterbarn Tor Olson (født 1861 på Nes) og den 12-årige Ola Olson hjå seg på rekning frå fattigkassa i 1865.