Bergheim gnr. 109 bnr. 13
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Bergheim gnr. 109 bnr. 13-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Småbruket Bergheim er frådelt Ulshagen og var opphavleg to jordstykke (bnr. 13 og 14), det eine frådelt bnr. 2 søre Ulshagen og det andre frå bnr. 5 nedre Ulshagen i 1936.
    I 1982 vart Bergheim utvida med ein parsell (bnr. 26) frå bnr. 1 nordre Ulshagen.
    Husa er våningshus ca 1935. Areal: omlag 8 mål.
    Bergheim ligg i Ulshagen-eign ovanfor gamle riksvegen.