Larsstølen gnr. 110 bnr. 3
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Larsstølen gnr. 110 bnr. 3-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Larsstølen vart frådelt Larsgarden Sundre i 1812. Dette bruket ligg lengst aust i Sundreliane på ein hjall i lendet. Bruket har også vore kalla Svarteberglien etter Ola Torkjellson Svarteberg som kom hit i 1825. I 1948-utgåva av "Norske Gardsbruk" vart garden kalla 'Sorteberglien'.
    Areal 1865: dyrka jord 6 mål, naturleg eng 24 mål. Avling 5 tunner bygg og 2 1/2 tunne potet.
    Areal 1995: dyrka jord 17,5 mål som vert leigd bort, anna areal 10 mål, produktiv skog 200 mål.
    Den gamle hallingstugu vart restaurert i 1936, påbygd 1957, loft omkr. 1885, fjøs 1932 (murt i kila stein av Lars Svarteberglien), låve ombygd 1974, garasje 2002.
    Stølar. Heimstøl på Grostølen. Langstøl på Øyestølen (selt).

{5331} År: 1812


I 1812 kjøpte Holge Anderson Gudmundsrud heimstølen til Larsgarden Sundre, Larsstølen. Holge bygsla 1815 bort 'plassen Skallerud under Larsstølen' til Amund Knutson. Sjå Gudmundsrud, gnr. 110/2.

{5332} År: 1815

Amund Knutson Granhagen Huusbråten 07.04. 1754-1827
Gm Kari Olsdtr. SundreØyen. Sjå nordre Hansebråten, gnr. 114/16. Foreldre: Knut Levorson Dengerud Granhagen og Anne Hansdtr. Storlien.

Amund Knutson vart kalla Hanse-Amund. Amund bygsla plassen 'Skallerud under Larsstølen' i 1815. Det namnet er ikkje kjent, truleg galdt det Larsstølen.
    Sjå meir om Amund og Kari på Hansebråten, gnr. 114/16.
   

{5333} År: 1825

Ola Torkjellson Svarteberg Sundrelien 17.06. 1781-1865
Foreldre: Torkjell Torsteinson Svarteberg og Guri Olsdtr. Myregarden.
Gm Mari Olsdtr. Gjeldokk Sundrelien 1790-1863
Foreldre: Ola Torsteinson Lå og Haldis Ivarsdtr. Gjeldokk. Mari var i tenest på Lofthus i 1801. (I KB er det feilskrive 'Kristi' for 'Mari'.)
*Barn
1. Torkjell Olson Sundrelien 01.08. 1821-
G 1857 m Kari Eivindsdtr. Moen. Sjå neste hushald. Luverne, MN.
2. Guri Olsdtr. Sundrelien Hansen 09.04. 1824-
Gm Amund Hansen ..., Vardal. Pleiedatter: Anne Andersdtr. 1855- .
    Amund var tømmermann. Dei budde i Volds-gården i Hønefoss i 1865.
3. Sigrid Olsdtr. Sundrelien Kastet 27.06. 1827-
G 1867 m em Johannes Andersen Bråten Kastet, Hole ....-1877. Barn: Karl Johan 1870- ; ...
    Sigrid leigde hus og ein jordlapp for 2 spd. årleg. 1900 var ho plassbrukar-enkje på Kastet. (1232) (Hole II s 62)
4. Mari Olsdtr. Sundrelien Sandehuset 19.12. 1831-1868
G 1856 m Ola Kristianson /Karlson Ulshagaplassen Sandehuset, gnr.

Ola Torkjellson var ute i krigen 1807-14. Ola og Mari gifte seg i 1821. Dei skreiv seg då 'Sundrehagen'.
    I 1825 kjøpte Ola Larsstølen. Etter han har Larsstølen også vorte kalla Svarteberglien. Ola står med utført arbeidsplikt i husmannsmanntalet frå 1835. Han selde bruket til sonen Torkjell i 1858.

{5334} År: 1858

Torkjell Olson Sundrelien 01.08. 1821-
Foreldre: Ola Torkjellson Svarteberg Larsstølen og Mari Olsdtr. Moen.
Gm Kari Eivindsdtr. SundreMoen Sundrelien 08.01. 1831-1898c
Foreldre: Eivind Olson Sveinunggard Sundrebråten og Kristi Olsdtr. Moen.
*Barn
1. Mari Torkjellsdtr. Sundrelien 17.04. 1857-1858
2. Mari Torkjellsdtr. Sundrelien 11.03. 1859-
Til Luverne, MN i 1878. Hushjelp i Martin, Rock Co, MN i 1880 med sonen Ole Edward f. 1880.
3. Kristi Torkjellsdtr. Sundrelien 25.02. 1861-
Kristi reiste til Am. i 1879: Luverne, MN. Ho var sjuke-pleierske og diakonisse i Grand Forks m.m. Ho vart over 100 år.
4. Birgit Torkjellsdtr. Sundrelien Olson 12.05. 1863-
G 1880 m Kitil Olson Barskrind f. 1850. Barn: Ola 1880- ; Adolf 1895- soldat i Frankrike under 1. verdskrigen; Carl Theodor 1883- ; Clara Susanne 1885- ; Karl Edwin 1891- . (1408), (J. Marler)
    Busett i Lueverne MN.
5. Ola Torkjellson Sundrelien 27.02. 1866-
G 1891 m Emma H. Ingebrightsen (født i Wisconsin kring 1870). Til Luverne, MN i 1878.
6. Kari Torkjellsdtr. Sundrelien 08.06. 1868-
Til Luverne, MN i 1878. Konfirmert 1883 som Kari Olson i Blue Mound, Luverne, MN. (J. Marler)
7. Birgit Torkjellsdtr. Sundrelien 01.01. 1872-1872
8. Eivind Torkjellson Sundrelien 15.02. 1875-
Til Luverne, MN i 1878.

Torkjell og Kari gifte seg i 1857. Torkjell kjøpte Larsstølen i 1858 hjå foreldra. Ved sida av bruket dreiv Torkjell rypefangst og lafting.
    Torkjell og Kari fekk utflyttingsattest 1878, budde i Luverne Rock Co, MN. Dei farma der byen Minneapolis ligg no.
    Truleg er Kari identisk med 'Kari E Olson' som var død 1898 og gravlagt ved Nittedal Lutheran kyrkje, Rock Co. (J. Marler)

{5335} År: 1878

Ola Olson Hansebråten Ulshagaskardet 29.10. 1824-1905
G 1854 m Karoline Ankersdtr. Richter Ulshagaskardet. G 1874 m Margit Knutsdtr. Myregard. Foreldre: Ola Olson Hansebråten og Birgit Larsdtr. Jøta.

Ola Olson Ulshagaskardet kjøpte Larsstølen i 1878. Meir om han, sjå Skardet, gnr. 109/1e.