Helgelien gnr. 110 bnr. 35
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Helgelien gnr. 110 bnr. 35-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Helgelien eller Sundrelien var opphavleg heimstøl eller plass under Larsgarden Sundre. I 1718 tok bonden i Larsgarden opp lån med sikkerheit i Bråten og 'stølen på Vestsiden i Lien'. Frå omlag 1740 eige bruk.
    Helgelien har hatt fleire namn opp gjennom åra. Fyrst var det Bråtelien eller Bråtestølen,- det kom at bonden i Helgelien både hadde og dreiv Bråten, gnr. 110/44 den tid offiserane budde i Bråten. Kring 1790 var namnet Eirikslien, og frå omlag 1800 har namnet vore Helgelien.
    I tida 1841 til omlag 1883 var Helgelien delt i to jamstore bruk. (Løpenr. 262a og 262b.)
    Areal 1865: dyrka jord 7 1/2 + 6 1/2 mål, naturleg eng 32 + 32 mål, utslått 10+6 mål. Avling 6+5 tunner bygg og 5+5 tunner potet. (H.h.vis 262a og 262b.)
    Areal 1995: dyrka jord 59 mål, produktiv skog 391 mål, annan utmark 5588 mål. Buskap 40 vinterfôra sauer.
    Våningshus restaurert 1981, nytt våningshus 1989, drengestugu, loft og lu frå 1800-talet, låve 1961.
    Stølar. Heimstøl på Dokken (nedlagt). Langstøl på Buhovd (tilkjøpt frå Prestgarden kring 1892). Opphavleg langstøl var Bosset (frå Åsegarden)

{5468} År: 1750c

Helge Eirikson Sundrelien Lien 1709-1789
Foreldre: Eirik Olson SundreBråten Lien og Sigrid Tolleivsdtr. Lie (Nes).
Gm Turid Jonsdtr. Strand Sundrelien 1718-1754
Foreldre: Jon ('Jonson snikkar'?) ... og Anne Olsdtr. Strand Bakka.
Gm Kari Olsdtr. Lå Lien 1723-1769s
Foreldre: Ola Asleson Lå Lille og Kristi Torsteinsdtr. Stave.
*Barn
1. Kristi Holgesdtr. Sundrelien Bjella 01.05. 1757-1805
G 1784 m Ivar Knutson Langeland Bjella, gnr. 104/2.
*Barn i andre ekteskap
1. Ola Holgeson Sundrelien 1740c-1755s
2. Ola Helgeson Sundrelien SundreBråten 14.11. 1751-1805
G 1799 m Ragne Olsdtr. Breiehagen. Sjå neste hushald.
3. Eirik Helgeson Sundrelien 02.06. 1754-1756
Eirik døydde av koppar to år gamal.
*Barn i tredje ekteskap
1. Kristi Holgesdtr. Sundrelien 11.01. 1756-1756
Kristi fekk koppar og døydde 6 mnd gamal.
1. Sigrid Holgesdtr. Sundrelien 07.01. 1759-
Gm Jens Hansen på Jomfrubråten ved Kr.ania.
1. Turid Holgesdtr. Sundrelien 12.10. 1760-1845
Barn: Birgit 1818- sjå barnebarn.
1. Ragnhild Holgesdtr. Sundrelien Bjella 26.12. 1762-1854
=Ragne. G 1784 m Halvor Eirikson Bjella, gnr.104/1.
*Barnebarn
1. Birgit Mikkelsdtr. Lien 12.07. 1818-____
Foreldre: Mikkel Andersson Lien (ungkar) og Turid Holgesdtr. Helgelien Haugen.

Helge var fyrst gift med enkja Ragnhild Aslesdtr Langegard på Toresgard som døydde i 1750. Ingen barn.
    Helge var attgift med Turid Jonsdatter og fekk to barn med henne. Dei budde i 'Bråtelien under Sundre'. Han lyste pengemangel i 1752 for odelsløysing på plassen Bråten. Han lyste pengemangel 1754 på hennar odelsrett i nordre Strand. Turid døydde av lungesott i 1754.
    Helge vart attgift 1755 med Kari Olsdtr. Lå og fekk fire barn med henne. Helge var lagrettemann i 1762.
    Helge og lensmannen Torkjell Villand gjorde slik avtale i 1763: Helge skulle flytte sine stølshus frå Bosset til Jonsnatten og sidan gjerde dei inn. Frå stølen Dokken skulle det ikkje hamnast lenger heim enn Høgehaug, Kvilingsbakken, øvst i Klyvset og "UkseJøkel". Dersom slik hamning fann stad med forsett, skulle Torkjell overta Dokken. Om våren skulle Helge ikkje beite på Lien, stølen til Torkjell. (1190) s 544
    Helge kjøpte SundreBråten i 1771 for 180 rd hjå Charlotte Holstein, enkja etter major Rossing. For 3 rd skulle Helge stelle kua hennar. (1203) s 10
    Helge vart attgift med Gunhild som var enkje etter Sevat Olson Tveito Settungsgard.
    På skiftet etter Helge i 1790 var det 571 rd å dele. Lien ('Eirikslien') vart taksert til 350 rd, men sonen Ola ville løyse den for 400!

{5469} År: 1775c

Ola Helgeson Sundrelien SundreBråten 14.11. 1751-1805
Foreldre: Helge Eirikson Sundrelien/Helgelien og 2.g Turid Jonsdtr. Strand.
Gm Ragne Olsdtr. Breiehagen Helgelien 22.01. 1747-1805
Foreldre: Ola Tolleivson Breie (ungkar) og Ragne Syversdtr. BreieHagen.
*Barn
1. Ola Olson Helgelien 30.04. 1780-
2. Turid Olsdtr. Helgelien Gullhagen 1785-1873
G 1810 m enkjemann Ola Eirikson Nerolsslåtta (Hol) søre Ruud, gnr. 95/8.
3. Anne Olsdtr. Helgelien 1787.-1830
Anne gjekk arbeidsledig og vart difor idømt tukthusarbeid i 1809. (Hallingdølen 18.02.95)
    Ho flytta ut til tenest på garden Skjørvold på Ringerike hjå major Krohn. Der døydde ho ugift i mai 1830.
4. Holge Olson Helgelien 1789-1868
G 1821 m Birgit Olsdtr. Ellingsgard. G 1824 m Eli Trondsdtr. Sundre. Sbm Ingeborg Knutsdtr. Sandelien. Sjå neste hushald.

Ola og Ragne gifte seg i 1799. Frå før hadde Ola barnet Turid f. 1778 med Ambjørg Endresdtr. Liahagen.
    Ola fekk skøyte på Bråten i 1778 for 260 rd som farsarv, men seinare heitte det at han sat utan heimelsbrev. (?)
    I 1798 vart Ragne stevna for å ha brukt "ærerørige Udladelser og Tyvskjelling" av Ingeborg Aslaksdtr. Saka vart vist til retten. (1407) d 19
    På skiftet 1806 var det 1037 rd i nettoeige. Då var Helgelien og Sundrebråten selt på auksjon for 1405 rd tilsaman.

{5470} År: 1806

Holge Olson Helgelien 1789-1868
Foreldre: Ola Holgeson Sundre Helgelien og Ragne Olsdtr. Hagen.
Gm Birgit Olsdtr. Kvinnegard Helgelien 01.10. 1780-1821
Foreldre: Ola Olson Arnegard søre Kvinnegard og Gro Torgeirsdtr. Stakegard.
Gm Eli Trondsdtr. Myre Holgelien 27.01. 1799-
Foreldre: Trond Syverson Ruud (Nes) Gretegarden Sundre og Margrete Pettersdtr. Holter Rasch.
*Barn i fyrste ekteskap
1. Birgit Holgesdtr. Helgelien Bergaplass 15.06. 1821-
G 1842 m Syver Olson Thon Bergaplass, gnr. 74/6.
*Barn i andre ekteskap
1. Ola Helgeson Holgelien Glomsletten 24.09. 1823-
G 1870 m Birgit Aslesdtr. Hovdegard. Sjå Glomsletten, gnr. 54/6.
2. Margrete Holgesdtr. Helgelien 17.10. 1825-
Gm Ole Halvorsen eller "Olsen" født 1831, Gran på Hadeland. Ole var vognmann på Rodeløkka i Kr.ania.
3. Ragne Holgesdtr. Helgelien Myrvoll 16.09. 1827-
G 1856 m Kristian Hansen, Myrvold i Tomter. Barn: Hanna Emilie 1857- ; Hans 1860- ; Inger Alette 1863- gm blikkenslager Hans Anton Kristiansen; Marie 1866-1868; Karl Martin 1870- ; Jens Laurits 1873- . (1262)
    I 1892 var Ragne enkje på Myrvold i Tomter sogn.
4. Maria Holgesdtr. Helgelien 18.01. 1830-
Maria reiste til Kr.ania og var der i 1873 og 1892. (Ho burde stå i FT-1875, men er ikkje å finne.)
5. Holge Holgeson Helgelien 13.09. 1832-1887
G 1878 Botne m Tale Andrine Kristensdtr. Haugestadeie 1845-1935. Barn: Hanna 1877- gm Johan Klevan, Moss; Helge 1878- til Holmestrand, gm Kristiane Cecelie Olsen; Gunhild 1882c-1952 til Holmestrand, ug. (1262)
    Busett i Våle eller hjå Tale i Kleven i Holmestrand. (1077) s 24
6. Trond Holgeson Helgelien Sundreøyen 19.12. 1835-1918
G 1865 m Guri Levorsdtr. Hago, sjå Richterøyen, gnr. 110/41.
7. Kristian Holgeson Helgelien 09.06. 1839-
På legd 1846. I Kr.ania i 1892.

Holge og Birgit gifte seg i 1821. Birgit døydde i barsel. Holge vart attgift 1824 med Eli Trondsdtr. Eli flytta frå han kring 1840 og var i tenest på Falkensten i Jarlsberg i 1847.
    Sidan var Holge saman med Ingeborg Knutsdtr. Sandestølen.
    Holge hadde vore ute i krigen 1807-14. Han var vitne til mordet på den svenske hærføraren grev Hampus Mørner.
    I 1841 selde Holge hovudbølet i Helgelien til lensmann Pleym, og held attende Helgelien løpenr. 262b. Ola Holgeson (ikkje sonen!) overtok eigedomen kring 1845.
    Holge døydde i Lien som kårenkemann.

{5471} År: 1818c

Knut Knutson Hagen Holgelien 1791c-1850
Foreldre: Knut ... ... og ... Foreldre: truleg Knut Knutson Sundrehagen og ... ... ... . I såfall var besteforeldra Knut Olson Strand (ungkar) og Guro Olsdtr. Sundrehagen.
Gm Anne Kristiansdtr. Eidal Holgelien 1789-1856
Foreldre: Kristian Halvorson Olsgard Eidal og Kirsten Pettersdtr. Rasch, Nes. (Hol VII s 577)
*Barn
1. Knut Knutson Holgelien Sveinunggard 08.08. 1816-1882
G 1844 m Margit Sevatsdtr. Hallebråt 1815-1860. Ingen barn.
    G 1862 m Gunhild Gunnarsdtr. søre øvre Åker 1822-1905. Barn: Knut 1863-1958 bonde på Sveinunggard, gm Birgit Halvorsdtr. Borgen; Margit 1865-1887 ug. (Hol VII s 593)
    Knut Knutson Holgelien (1816-1882) skreiv seg Myking i 1844 då han gifte seg med Margit Sevatsdtr. Hallebråt (1815-1860). Ingen barn.
    Knut kjøpte Sveinunggard usett, det låg skare og han hadde ikkje sett garden på tåen mark. Han var bonde på nedre Sveinungsgard i Skurdalen frå 1845 til sonen overtok i 1879. Han dyrka opp mykje jord på Sveinungard.
2. Kristian Knutson Holgelien 14.07. 1818-
Ukjent lagnad.
3. Anders Knutson Holgelien 20.08. 1821-1823
4. Borghild Knutsdtr. Holgelien Jabrud 01.02. 1824-
G 1856 m Ola Mathisson Jabrud frå Eidsberg/Rakkestad. Barn: Anna Maria 1856- gm Ferdinand Johansen, slakte-borgar på Høienholm i Aker i 1900. (barn: Bjarne 1884- ; Asta 1885- ; Sverre 1892- ; Harry 1894- ).
    Borghild og Ola budde på Sveinunggard i Skurdalen då fyrste barnet vart født. I 1900 budde båe hjå dottera i Aker, "forsørges af datteren".
5. Anders Knutson Holgelien Lien 01.03. 1826-1912
G 1855 m Birgit Embriksdtr. Sataroen 1825-1904. Barn: Mari 1933- gm ... ... Eiker; Anne 1855- gm ... ; Knut 1857- ; Kristine 1859-1867 sjukleg; Birgit 1862- gm Tolleiv Gauteson Myren; Embrik 1865-1955 gm Ragnhild Eiriksdtr. Venedokken/Naustedokken; Kristian 1868- skreppehandlar, g 1897 m Margit Kristiansdtr. nordre Øygarden; Tolleiv 1868-1951 g 1907 m Margit Aslesdtr. Rotebakkdokken. (Hol VII s 583
    Anders var på Nedre Lien i Skurdalen.
6. Per Knutson Holgelien Sveinunggard 15.12. 1829-1904
=Petter? G 1853 m Margit Tolleivsdtr. Myren-Sveinunggard 1831-1883. Barn: Tolleiv 1856-1884 bonde i Nørstedokken, gm Turid Kristiansdtr. Lien (3 barn); Knut 1859-1880; Anne 1867-1938 gm Kristian Johanneson Herleiksplass; Guro 1871- til Am. gm Kristian Gauteson Myren.
    Per og Margit overtok øvre Sveinunggard i Skurdalen, heimegarden hennar, kring 1857.
7. Halvor Knutson Holgelien 14.10. 1833-1834
8. Kirsten Knutsdtr. Holgelien Holtesletten 20.12. 1834-1843
Død på Holtesletten 1843.

Knut og Anne gifte seg i 1816. Dei budde i Holgelien frå 1818 til 1833. Knut var inderst på Rime frå 1834,
    Knut og Anne budde på Eivindsplassen i Skurdalen 1848, ho budde hjå sonen Anders då ho vart enkje.

{5472} År: 1841


Lensmann Pleym kjøpte halve Helgelien hjå Holge Olson i 1841, og skulle yte kår til Holge. Dessutan skulle Holge ha bruksrett til Bosset og Piperslåtta.
    Pleym selde gardeparten 262b til Ola Torson i 1844, og han selde vidare til Ola Sveinson i 1847.
    Gardeparten gjekk på auksjon i 1855, og ny eigar vart lensmann Pleym på nytt.

{5473} År: 1845

Ola Holgeson Gullhagen Helgelien 12.12. 1813-1881
Foreldre: Holge Olson Gjeldokk (Gullhagen) Mykinghaugen og Anne Tolleivsdtr. Dengerud.
Gm Birgit Tolleivsdtr. SundreHago Helgelien 22.07. 1804-1892
Foreldre: Tolleiv Nilsson Brunsvoll (Nes) Sundrehago og Margit Halvorsdtr. OpheimsBråten.
*Barn
1. Tolleiv Olson Helgelien 29.05. 1846-1889
Ugift. 'Hjelper faderen med gaardsbruget' i 1875.

Ola hadde overteke Helgelien 262b i 1845.
    Ola og Birgit gifte seg i 1845. Birgit hadde to barn frå den tida ho var inderst i Kolbotnen: Guri 1832- og Margit 1836- med Levor Larsson Kolbotnen.
    Birgit var kårkone i Helgelien i 1891.

{5474} År: 1847


I 1855 kjøpte lensmann Pleym halve Helgelien (262a) attende på auksjon, og selde vidare til Tostein Torson Hestehagen som selde til Jørgen Kristianson i 1856.

{5475} År: 1856

Jørgen Kristianson Jonset Fredriksminne 10.01. 1825-1912
G 1861 m Gro Embriksdtr. Hushaugen. Foreldre: Kristian Person Sundre Jonset og Gro Halvorsdtr. Bjella.

Jørgen Kristianson Jonset Minna 1825-1912 kjøpte Helgelien 262a i 1856 og dreiv bruket saman med Minna fram til Knut Halvorson kjøpte i 1861.

{5476} År: 1861

Knut Halvorson Guroplass Holgelien 30.07. 1820-1907
Foreldre: Halvor Knutson Granhagen Guroplassen og Guri Ivarsdtr. Gjeldokk.
Gm Guri Aslesdtr. Baklien Holgelien 03.03. 1823-1906
Foreldre: Asle Fingarson Baklien og Anne Aslesdtr. Aslegarden Strand.
*Barn
1. Halvor Knutson Holgelien 02.07. 1848-1935
G 1880 m Margit Olsdtr. Gjøta. Sjå neste hushald.
2. Guri Knutsdtr. Holgelien 01.04. 1851-
Ug. Til Am. i 1882, men døydde kort kort tid etter.
3. Asle Knutson Holgelien 23.11. 1853-1912
G 1895 m Isabelle Christina Arnott. Barn: Cecelia Guri 1896-1985 gm ... Woodford; Newton Asle 1898-1979 gm Isabel Ruth O'Connel (3 barn); Wallace James 1900-1930; Erling 1902-1970 gm ... ... .
    Asle vart kalla Store-Asle. Han tok land nær Mansfield i Sør Dakota. Der var det øydemark då Asle begynte. Asle oppklara mordet på broren Anders i 1908, og hausta mykje ros for det. Men sidan levde han i frykt for at Belle skulle ta hemn.
    Ei uversnatt vinteren 1912 var Asle ute på leiting etter ein son. Asle omkom i snøstormen.
4. Anne Knutsdtr. Holgelien Hansson 13.07. 1856-1937
Gm Peter Hansson. Ingen barn. Til Am. i 1882. Hansson var senator. Død i Oregon i 1937. (970)
5. Anders Knutson Holgelien 01.01. 1859-1908
Ugift. Til Amerika i 1878 som Andrew Helgelien. Fyrst kom Anders i dårleg selskap og prøvde seg som postrøvar. Etter 10 år i fengsel starta han på nytt som farmar, og tok seg land ved Scatterwood Lake, Edmund Co, SD i nærleiken av broren Asle.
    Etterkvart hadde Anders lagt seg opp pengar (omlag 3000 $), men han hadde ingen kone. Han fann ei kontakt-annonse i 'The Scandinavian' og innleidde eit brevskifte med enkja Belle Gunnes. (Brynhild Størset frå Selbu, 1859-1931 ca.) Ho sende mange brev til Anders, og i januar 1908 reiste han for å gjera seg betre kjent med enkja som farma ved La Porte i Indiana.
    Det Anders ikkje viste var at Belle sjølv hadde sørga for at ho vart enkje. Ho hadde teke livet av ei rekke menn for pengane si skuld. Det viste seg at ho brukte stryknin, parterte lika, og grov dei ned i grisebingen på farmen.
    Drapet på Anders førte til avsløringa av Belle Gunnes. Broren Asle fann breva hennar, m.a. med instruksjonar om korleis han skulle avvikle finansane sine og ta med pengane. Dessutan vart Anders pålagt å ikkje fortelja noko til andre om Belle, men det gjorde han likevel.
    Broren Asle vart mistenksam og byrja å granske Belle og farmen. Kort etter brann husa på farmen, og i ruinane vart funne fire lik,- dei tre småbarna til Belle og eit kvinne-lik utan hovud. Belle var borte. Etterkvart vart det funne minst 11 lik til i grisebingen på farmen.
    Belle skal ha skaffa seg vel 50000 $ på dette viset. Men pengane forsvann, truleg saman med Belle, sjølv om ho etterlot seg eit kvinne-lik som staffasje. I 1931 døydde ei kvinne i eit fengsel i California. Kvinna sat inne for giftmord, og hadde vistnok foto av desse tre barna.
    På gravsteinen til Anders står det: "The last victim of Gunnes Horror".
    Det er skrive 6 bøker om Belle Gunnes i Amerika og 2 i Noreg. Sjå m.a. boka til Sylvia Shepherd ('Mistress of Murder Hill').
    Kjelder: Artikkel i Hallingdølen hausten 1998, Dølaminne 1974, og boka til Hans Melien: Belle Gunnes, Massemordersken fra Selbu. Nye opplysningar frå Torger Størseth, Selbu.
6. Asle Knutson Holgelien 28.03. 1862-
Ugift. Han vart kalla Vesle-Asle. I Amerika skreiv han seg for Henry. Han dreiv handel med hus i Minneapolis.
7. Birgit Knutsdtr. Holgelien Jonset 17.11. 1864-1939
G 1888 m Aslak Håkonson Olaguthaugen Jonset.
8. Margit Knutsdtr. Holgelien 25.12. 1867-1901
Margit var sjukleg.

Knut var musketer ved Aalske Compani i 1842. Han budde då i Dengerud, og var ram etter jentene som mange soldatar var. Barn: Ola 1842- m/Guri Olsdtr. Ulshagaplassen, Ola 1844- ; Guri 1847- ; Birgit 1851- m/Birgit Ivarsdtr. Gjeldokk, truleg også Ingebjørg 1839- m/Barbro Håkonsdtr. Ruud.
    Knut og Guri gifte seg i 1850. Knut budde i Piperplassen før han kjøpte Helgelien 262a i 1861.
    I 1871 vart Knut slege konkurs etter krav frå garvar L. Danielsen i Bergen. (Kravet var på 149 spd. 'Har lidet penger og faar af og til lidt fra Amerika.'

{5477} År: 1871

Halvor Knutson Holgelien 02.07. 1848-1935
Foreldre: Knut Halvorson Granhagen Holgelien og Guri Aslesdtr. Baklien.
Gm Margit Olsdtr. Gjøta Holgelien 23.09. 1842-1905
Foreldre: Ola Tolleivson Ruud SørbøensGjøta og Guri Olsdtr. Sørbøen.

Halvor og Margit gifte seg i 1880. Ingen barn. Halvor fekk ei dotter med Matilde Syversdtr. Hestehagen: Guri 1908-08.
    Halvor arbeidde på Vestlandet i unge år, onning, sildefiske og nybråt m.m. Og han dreiv fehandel.
    I 1871 kom farsgarden på auksjon, då la Halvor pengane på bordet og kjøpte garden. Halvor skal ha vore ein drivande arbeidskar. Han dyrka mykje jord, og la opp store steinrøysar. Halvor kjøpte attende den delen av garden som vart fråselt i 1841. (Det vantar ei side i panteregisteret så me veit ikkje når.)
    Ein sein vår sa Halvor: "Visst ikkje snøen går no, so sår ikkji eg anna enn grønfor!"
    Halvor hadde planer om å drive med turisme på Buhovd, og sette opp eit hus. Men prosjektet vart ikkje fullført. Neste eigar la på tak og så vart huset teke i bruk som fjøs. (1447)