Bråten (plass under Bråten) gnr. 110 bnr. 44
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Bråten (plass under Bråten) gnr. 110 bnr. 44a

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bråten var ein plass eller bustad i Sundrebråten. Bråten skal ha lege under Sundre, bnr. 14 (Urholt). Noko bygselsbrev er ikkje kjent, kanskje hadde husmannen plikter vedrørande bnr. 14 som lensmann Pleym hadde frå 1830.
    Det synest som om ungane her har fått opplæring og pågangsmot utover det som var vanleg på den tida.

{5544} År: 1862

Lars Larsson Sundre SundreBråten 03.02. 1825-1909
Foreldre: Lars Knutson Lofthus Sundre Rime og Ambjørg Olbjørnsdtr. Dokk.
Gm Margrete Pettersdtr. Sundre Bråten 27.03. 1828-1913
Foreldre: Petter Trondson Ruud (Nes) Sundrebråten og Mari Persdtr. Olsgard i Nes Sundre.
*Barn
1. Mari Larsdtr. SundreBråten 20.05. 1852-1928
G 1879 m Lars Torkjellson Trintrud-eie Bråten, gnr. 110/44.
2. Lars Larsson SundreBråten 06.11. 1854-
Lars var målarsvein. Han gjekk i fargelære i Kr.ania 1873.
3. Ola Larsson SundreBråten 28.09. 1856-
4. Petter Larsson Sundrebråten Bråten 17.03. 1859-
Petter reiste til Amerika.
5. Kari Larsdtr. SundreBråten Langeland 20.05. 1861-
G 1882 m Helge Helgeson Langeland. Barn: Henry 1886-1938 farmar; Olga 1892-1961 g 1922 m Arnold Gaarder (.. barn); Albert 1893-1965 leiar for Minnesota Highway dep.;Theodore/Bert1897-1934 apotekar.
    Kari reiste til Am. i 1880. Dei var pionerfarmar i Roscoe, Goodhue Co. MN.
6. Knut Larsson Sundrebråten Øygard 30.03. 1863-1957
G 1892 m Birgit Torkjellsdtr. Øygarden, gnr. 48/2.
7. Per Larsson SundreBråten 30.08. 1865-
Per reiste til Kr.ania i 1892.
8. Lars Larsson Bråten Bergo 13.01. 1868-1955
Gm Anne Aslesdtr. Smedsplassen, Hol. Sjå Rimeberget eller Bergo, gnr. 115/32.
9. Birgit Larsdtr. SundreBråten Iversen 22.09. 1870-1934
G 1893 Strømsø m Jon Ivarson Torsteinsplass (Skurdalen) 1866-1910. Barn: Ivar 1894-1946 gm Margrete Brekke (ingen barn); Lars 1895-1947 gm Åsta Hansen (1 son); Margrete 1896-1977 gm Hans Strand (ingen barn); Borghild Kristiane 1898-1976 gm Ragnvald Andersen (1 son); John 1899-1960 gm Guri Moen, Krødsherad (1 son); Sigurd Bjarne 1901-1960 gm Gunvor Hansen (3 barn); Einar ....- gm Lilly Larsen (?); Rut Bergljot 1903-1980 gm August Olsen (1 son). (1404) s 669, (1725), (1805)
    Birgit reiste til Drammen i 1893. Dei gifte seg borgerleg. Jon var vognmann i Drammen, dei skreiv seg "Iversen".
10. Borghild Larsdtr. SundreBråten 08.07. 1872-1876

Lars og Margrete gifte seg i 1850. Lars var inderst i Sundrelien og lottebrukar i Torelien før han kom til Sundrebråten kring 1862. Død som husmann i 1909. 'Intet å skifte.'