Kapteinstølen gnr. 110 bnr. 56
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Kapteinstølen gnr. 110 bnr. 56-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Småbruket Kapteinstølen er også kalla Lien eller PerNils-Lien. Kapteinstølen vart frådelt Myro i 1810 frå Per til Nils. ('Per-Nils') Namnet Kapteinstølen kjem av den driftige bonden kaptein Fredrik Juel som hadde Myro, gnr. 110/47.
    Areal 1865: dyrka jord 5 1/2 mål, naturleg eng 18 mål, utslått 16 mål. Avling 4 tunner bygg og 2 1/2 tunne potet.
    Areal 1995: dyrka jord 20 mål, Nigardsskogen gnr. 110/53 på 314 mål og anna areal 10 mål som vert leigd bort.
    Våningshus bygt 1979, stolphus 1990, garasje, låve og gamalt fjøs, grisehus.
    Heimstøl på Grostølen vart tilkjøpt i 1959. (Tidlegare Whist-eigedom.) Nedre Olastølen gnr. 110/12 vart tilkjøpt 1922. Fiskevatnet Helletjødn, gnr. 123/43 vart tilkjøpt 1942.

{5576} År: 1810

Nils Eirikson Granhagen Brenno 03.05. 1765-1835.
Foreldre: Eirik Person ... Granhagen og ... ... ..

Nils Eirikson frå Brenno kjøpte Kapteinstølen hjå Per Halvorson nedre Sundre (gnr.110/15) i 1810.
    Det vart enkja hans, Birgit Olsdtr. (frå Øyen under Eidsgard) som selde bruket til sonen Eirik Nilsson i 1837. Sjå meir om familien på Brenno, gnr. 121/6.

{5577} År: 1837

Eirik Nilsson Sundrelien Rotebakkdokken 16.08. 1808-1892
Foreldre: Nils Eirikson Granhagen Sundrelien og Birgit Olsdtr. Øyen (Gol).
Gm Liv Olsdtr. Slåtten Sundrelien 1801-1885
Foreldre: Ola Tolleivson Holtegard Slåtta (under Golberg) og Margit Olsdtr. Golberg, Gol.
*Barn
1. Birgit Eiriksdtr. Sundrelien Leksvolplassen 07.05. 1830-1914
G 1858 m Sevat Olson Leksvolplassen, gnr. 123/33.
2. Nils Eirikson Sundrelien 16.05. 1833-1833
3. Nils Eirikson Sundrelien Rotebakkdokken 09.08. 1834-1908
G 1862 m Margit Tomasdtr. Trageton. Sjå Rotebakkdokken, gnr. 127/28.
4. Margit Eiriksdtr. Sundrelien Sveinhaug 13.04. 1837-
G 1863 m Embrik Levorson Teigen til Rudningen under Slettemoen i Hol. Barn: Liv 1864- ug. busett i Drammen.
    Margit og Embrik var fyrst på Odden under søre Sveinhaug. I 1867 fekk dei bygselsetel på Rudningen under Slettemoen. Dei rydda og bygde opp plassen frå rå rot. Etter 4 år skulle dei yte 1 veke pliktarbeid på garden vår og haust. Årleg leige 3 spd. Embrik var murar og møllar på Mokverna.
5. Guri Eiriksdtr. Sundrelien 06.03. 1840-
Gm Ivar Jensen Sortebråten, Norderhov. Barn : Erik 1862- ; Lina 1868- syerske; Erik 1885- ;...
    I 1865 var Ivar husmann på Bånkjern under Klokkevann i Norderhov. I FT- 1900 budde familien i Kr.ania, Ivar var kol-arbeider.
6. Ola Eirikson Sundrelien 21.05. 1842-1858
7. Eirik Eirikson Sundrelien 26.08. 1844-
G 1872 m Birgit Larsdtr. Randen. Barn: Liv 1872- gm Asgrim Larsson Larsgards-eie i Hovet; Sissel 1874-1890; Birgit 1877- gm ... ... ; Eirik 1880- til Am. ; Lars 1884-1965 ug. dagarbeidar.
    Eirik overtok Myrland i Hol kring 1875. Eirik måtte selja att i 1877, og budde sidan på det gamle skulehuset i Sør-Hovet saman med sonen Lars. (1329) s 470
8. Tolleiv Eirikson Sundrelien 02.07. 1846-1847
9. Liv Eiriksdtr. Sundrelien 29.05. 1849-
Barn: Ola Halvorson f. 1879, sjå barnebarn.
    Gm Johannes Kristenson. Liv reiste Amerika saman med sonen Ola Halvorson. Til Lansing, Iowa.
*Barnebarn
1. Ola Halvorson Rotebakkdokken 17.01. 1879-
KB 1880 utfl. attest.
    Foreldre: Halvor Olson Bruteigen (ungkar) og Liv Eiriksdtr. Rotebakkdokken.

Eirik og Liv gifte seg 1830. Liv hadde sonen Eirik Tolleivson Lauvdokken (Gol). Sjå Gol VI s 729.
    Eirik kjøpte Kapteinstølen hjå mora i 1837 for 400 spd.
    Eirik og Liv kjøpte Rotebakkdokken i 1852 og selde Kapteinstølen i 1855.

{5578} År: 1855

Embrik Arneson Moslåtten Kapteinstølen 05.01. 1826-1887
Foreldre: Arne Person Bøygard Moslåtten og Anne Knutsdtr. Vestenfor.
Gm Ambjørg Torsdtr. Hestehagen Kapteinstølen 19.03. 1821-1858
Foreldre: Tor Sveinson Hestehagen og Turid Torsteinsdtr. Opheim.
Gm Anne Olsdtr. SataBakken Kapteinstølen 07.09. 1840-1914
Foreldre: Ola Larsson SataBakken og Birgit Torsteinsdtr. søre Torpo Sataøyen.
*Barn i andre ekteskap
1. Anne Embriksdtr. Kapteinstølen Handegaard 02.03. 1866-1922
Gm Iver Handegaard, Jondal - USA 1858-1938. Barn: Gilbert 1888-1959 gm Hilda Lien (5 barn); Oscar 1892-1971 gm Lena Kittelson (12 barn); Anna; Edwin 1894-1972; Anton 1895-1963 gm Ella Berland (1 dotter); Alma 1898-1978 g 1922 m Carl Sandeen (3 barn). (1729)
2. Ola Embrikson Kapteinstølen 04.03. 1868-1951
G 1926 m ... ... . Ingen barn. Til Am. i 1882.
3. Birgit Embriksdtr. Kapteinstølen Olson 21.03. 1872-1942
G 1880 m em Arne Olson Smedsplassen 1860-1956. Barn: Emma ....- gm Herbrand Larsson Skjerpinghaugen (minst 2 barn); Alfred ....- ; Oscar ....- ; Alma ....- ; Nels ....-; Carl ....- ; Olga ....- . (1705)
    Birgit reiste til New York i 1882. Busett i Lake Park, MN.
4. Haldis Embriksdtr. Kapteinstølen Samuelson 14.05. 1878-1935
G 1896 m Adolf Samuelson, Sverige 1865-1939. Barn: Alma Elisabeth 1897-1988 gm Carl George Lintvedt (4 barn); Emil Severt 1899-1983 sbm Vella Mickleson (2 barn); Arhur William 1902-1974; Oscar Leonard 1904-1990 g 1929 m Alice Hanson (3 barn); Albert Hertvig 1906-1906; Albert Hertvig 1908- g 1935 m Gladys Oftlie (5 barn); Henry Godtfred 1911-1976; Nora Mathilda 1913- g 1945 m Virgil Griffin (5 barn); Alpha Josephine 1916-1999 g 1942 m Arthur Jaranson (2 barn); Almer Conrad 1920-1995 g 1942 m Opal Pace ( 5 barn).
    Til Am.1882: New York. Sidan til Lake Park MN. (1732)

Embrik og Ambjørg gifte seg i 1854. Ingen barn. Ambjørg døydde truleg i barsel. Embrik vart attgift 1864 med Anne.
    Embrik kjøpte Lien i 1855 for 400 spd. I 1861 selde Embrik bruket til Guttorm Olson Eikro, i 1869 selde enkja etter Guttorm bruket attende til Embrik.
    Embrik selde bruket i 1882 til Syver Sandehuset og reiste til Amerika: New York. Gravlagt i Lake Park, MN.

{5579} År: 1861


Guttorm Olson Presteikrene kjøpte Kapteinstølen i 1861. Enkja hans, Liv Embriksdtr. f. Sagen, selde bruket attende til Embrik Arneson i 1869.

{5580} År: 1882


Syver Kristianson Sandehuset hadde Lien i 12 år frå 1882. Syver selde til Kitil Lien i 1894. Sjå meir under Sandehuset, gnr. 111/7.

{5581} År: 1894

Kitil Olson UlshagaSkardet Lien 20.04. 1855-1924
Foreldre: Ola Olson Hansebråten Ulshagaskardet og Karoline Ankersdtr. Richter Ulshagaskardet.
Gm Birgit Bjørnsdtr. Lappegard Lien 17.11. 1851-1943
Foreldre: Bjørn Eivindson Leveld Lappegard og Margit Oleivsdtr. Gurigard.
*Barn
1. Margit Kitilsdtr. Lien 12.04. 1883-1950
Ug. Ho var sydame og budde på Sundre i lag med systera. I 1900 dreiv ho med rosemåling.
2. Kari Kitilsdtr. Lien Lien Dock 14.10. 1886-1982
G 1913 m Embrik Embrikson Dokk 1876-1944. Barn: Myrtle 1913-1975 gm Henry White (2 barn); Bella 1914- gm Ian Wallace; Edvard 1916-2003 ug.; Clara 1917- gm Roy Hoffman (3 barn); Albert 1919- gm Mary Campbell (2 barn); Hilda død 13 mnd gamal; Helen 1924- gm Daniel Flosi Danielson (3 barn), gm John Franklin; Clarence 1926- gm Margareth ... (4 barn).
    Embrik skreiv seg Andrew Dock, farmar Govan, Sask., Canada.
3. Birgit Kitilsdtr. Lien Holo 29.09. 1888-1971
Gm Ola Eirikson Holo. Sjå eige hushald.
4. Oline Kitilsdtr. Lien 17.05. 1891-1972
Ug. Ho vart kalla "Lina". Lina var møbeltapetserar og ho stappa madrassar. Bygde hus på Sundre på 1930-talet saman med systera Margit.
5. Olav Kitilson Lien 21.01. 1894-1959
G 1925 m Birgit Syversdtr. Myking. Sjå neste hushald.

Kitil og Birgit gifte seg i 1883. Kitil budde i Ulshagaskardet ei tid.
    I 1894 kjøpte han 'Sundrelien' (Kapteinstølen) for kr. 2000. Men dei var komne dit så tidleg som i 1886.
    Kitil var småbrukar, snikkar og timremann. Det vart fortalt at han spytta ned langs veggen då han dreiv og lafta i staden for å bruke vater eller lodd.
    Kitil var flink med hendene, og noko av ein oppfinnar. Han laga ei symaskin til sekke-sying. På sine gamle dagar laga han stuguklokke med urverk, men plundra mykje med urverket. Det gjekk anten for fort eller for sakte. (NG)