Minna gnr. 110 bnr. 57
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Minna gnr. 110 bnr. 57-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Fredriksminne eller berre Minna var opphavleg ein plass under Myro, gnr. 110/47. Namnet kjem av Fredrik Juel som hadde Myro ei tid. Minna ligg ved vestenden av Oppsjø.
    Minna vart frådelt Myro i 1805 og har sidan vore sjølveigarbruk.
    Stugu frå Minna vart rive då byggmeister Langeland overtok eigedomen. Ivar Helgesen kjøpte stugu og sette ho opp som hytte ved nordre Rødungen. Helgesen døypte den sotute husmannstugu for 'Minnesota'.
    Ein del av jorda i Minna vart selt til Ola S. Tveito. Han bygde nytt tun litt vest for det gamle tunet. Eigedomen vart tinglyst som Minna, bnr. 245. Noko av jorda vart delt opp i hustomter. (Oppl. H. Ulshagen). Omsorgsbustader kalla Minnabu. Husa vart utleigd frå omlag år 2000.
    Espelunden, gnr. 110/58 vart frådelt 1811.

{5584} År: 1805

Ola Knutson SundreMoen Presteikro ...... 1765-
Foreldre: Knut Olson ... Sundremoen og Birgit Arnesdtr. Trillhus.
Gm Guri Håkonsdtr. Bomberud Minna 05.06. 1768-1858
Foreldre: Håkon Ivarson Sando- Bomberud og Ragnhild Trondsdtr. Skjervheim.
*Barn
1. Birgit Olsdtr. Eikro Bomberud 25.11. 1804-
G 1831 m Gunvald Mikkelson Bomberud, gnr. 32/9.
2. Ragnhild Olsdtr. Holto Eikro 18.01. 1807-
3. Håkon Olson Minna Skrattegard 12.10. 1809-
Barn: Ola 1847- (ukjent) m Ågot Eivindsdtr. Sandoli-eie.
    Håkon var inderst og murar på Skrattegarden i 1865. Kalla Skrattegard i Amerika brev.
    Systera Birgit Olsdtr. Eikra .. g Bomberud til Am. i 1852.
    I FT 1880 var Birgit hushalderske hjå bror sin Håkon 'Oleson' som farma i High Lake, Emmet Co i Iowa. (J. Marler)

Per Halvorson (nedre Sundre og Myro) selde 1805 Minna til sersjant og lensmann Karl Pettersen Richter for 350 rd. (Sjå Myro, gnr. 110/47.)
    Richter selde Minna til Ola Knutson Presteikro i 1809. Ola var truleg g 1801 med Birgit Kitilsdtr. Vangen (1764-1802). Ola vart attgift med Guri 1803.
    Ola selde frå Espelunden i 1811, og i 1814 fekk Ivar Eilevson auksjonsskøyte på resten av Minna.

{5585} År: 1814

Ivar Eilevson Strand Brenno Minna 1773c-
Foreldre: Eilev Knutson Strand Bakka og Astrid Mikkelsdtr. Underberg.
Gm Ambjørg Ivarsdtr. Randedokken Granhagen 1777-1868
Foreldre: Ivar Olson Granhagen Randedokken og Birgit Olsdtr. Arnegard Noss.

Ivar Eilevson Bakka Strand budde fyrst i plassen Urdehagen under nordre Strand. Sjå Urdehagen for fyrste ekteskapet med Sissel Persdtr.
    Ivar vart attgift 1811 med Ambjørg Ivarsdatter, og så kjøpte han Fredriksminne og Espelunden for 226 rd etter Eivind Olson Ruud på auksjon i 1814.
    Ambjørg vart kalla Rande-Ambjørg. Ein kjent danselått er kalla etter henne. Ho Rande-Ambjør var eit modigt kvennfolk. Ho spente hallingkast som den beste kar, og ho dansa laus med ei mett ølskål i eine hånden og eit fullt drammeglas i hi, utan å spille ein dråpe, fortalde Kristian Øvrevollseie. (1145)
    Ambjørg hadde ein 'kjeft som var usliteleg'. Ho prata i ein foss, og hadde moro av å sysla som 'Kirsten giftekniv'. Ambjørg tok for seg unge jenter og prøvde å vikle seg inn i privatlivet deira. "Ko ska eg sea? Ingen ting? Du meina kji det? E ska vel kji sea at du er vond på'n?"
    Ivar skreiv seg Minna då han og sonen Eilev frå fyrste ekteskap flytta til Nærøy pr.gj. i 1827. Ambjørg var 'enke' i legd på Halvorsgard i FT-1865.

{5586} År: 1834

Nils Knutson Granhagen Minna 1795-1858
Foreldre: Knut Eilevson Granhagen/Toreplass og Birgit Nilsdtr. Vangen.
Gm Birgit Olsdtr. Noss Minna 26.03. 1797-
Foreldre: Ola Ivarson Ivarsgarden Noss og Guri Sveinsdtr. Holto.
*Barn
1. Knut Nilsson Minna 24.12. 1819-
2. Birgit Nilsdtr. Minna Gundersen 25.07. 1821-
Birgit budde ved Kr.ania 1839. Truleg gm Hans Gundersen, teglbrennar frå Odalen. Barn: Birgit ....- ; Marie ....- ; Gurine ....- ; Karoline ....- ; Nils ....- ; Hans ....- ; Emma ....- .
3. Birgit Nilsdtr. Minna 15.01. 1828-
4. Knut Nilsson Minna 19.01. 1831-
5. Ambjørg Nilsdtr. Minna 13.04. 1834-
6. Sevat Nilsson Minna 06.02. 1837-
G 1861 m Kari Knutsdtr. Stake 1831-1906. Barn: 4, derav: Nils 1862- ; Kristi 1863- ; ..
    Sevat og Kari dreiv mjølkehandel i Fjerdingsgt i Kr.ania. Seinare på øvre Daleng i Ø. Aker.
7. Ola Nilsson Minna 10.04. 1840-
G 1864 m Guri Pålsdtr. Eilevstølen. Sjå neste hushald.
8. Margit Nilsdtr. Minna 06.05. 1844-

Nils og Birgit gifte seg i 1821. Nils kjøpte Minna i 1834.
    Mange i denne barneflokken har reist ut or bygda utan å setja spor. I 1865 budde Birgit som enkje hjå sonen Ola. Hjå seg hadde Birgit dattersonen Bent Andreassen som var 6 år og født i Drammen.
    Kring 1846 kjøpte Nils stølen Feten på Hevjansåsen hjå Svein Nilsson Holto. Då vart Nils stevna til forlikskommisjonen av Knut Myking og Hermund Halleset grunna felles hamn.
    Birgit Olsdatter selde Minna i 1875 til Eirik Eirikson for 150 rd og kår. Sidan Birgit ikkje er nemnt i FT-1891 eller funnen død i Ål så har ho nok flytta til eit av barna utanfor bygda.

{5587} År: 1863c

Ola Nilsson Minna 10.04. 1840-
Foreldre: Nils Knutson Granhagen (Toreplass) Minna og Birgit Olsdtr. Noss.
Gm Guri Pålsdtr. Eilevstølen Minna 25.03. 1842-
Foreldre: Pål Botolvson Trintrud Eilevstølen og Margit Knutsdtr. Veslehaugen.
*Barn
1. Nils Olson Minna 25.10. 1862-
Til Am. 1870.
2. Pål Olson Minna 29.09. 1864-
Til Am. 1870.
3. Birgit Olsdtr. Minna 24.05. 1868-
Til Am. 1870.

Ola Nilsson overtok Minna utan heimel før 1865. Han var gardbrukar i 1865. Ola og Guri gifte seg i 1864.
    Ola reiste til Am. 1869 med kone og tre barn.

{5588} År: 1875

Eirik Eirikson Ruud Sletto Minna 09.12. 1844-1914
Foreldre: Eirik Olson Kolbjørnstølen Ruud og Sigrid Olsdtr. Kvinnegard.
Gm Kari Persdtr. Baklien Minna 04.12. 1849-1933
Foreldre: Per Anderson Baklien og Anne Larsdtr. Springgard.
*Barn
1. Eirik Eirikson Minna 03.01. 1874-
Til Janesville, MN i 1879.
2. Birgit Eiriksdtr. Minna 20.02. 1876-1876
3. Birgit Eiriksdtr. Minna 20.02. 1879-
Til Janesville, MN i 1879.

Barn fødde i Amerika: Peder 1880-1891; Sina 1883-1956 g 1901 m Halvor Hauge (10 barn);
    Anna 1885-1980 g 1918 m Julius Johnson (4 barn); Karoline 1888-1891; Eli Pauline 1891-1982 g 1919 m John Elroy Anton (4 barn). (1719) (epost frå LaDonna Worsing)
    Eirik vart attgift 1873 med Kari Persdtr. Fyrste ekteskapet med Birgit Olsdtr Brattegard er ført på Holteslettane, gnr. 94/1.
    Eirik kjøpte Minna i 1875. Han og familien reiste til Amerika i 1879: Janesville, MN. Sidan Winger, Polk, MN.

{5589} År: 1880

Birgit Levorsdtr. Vangen Rimehaug 11.05. 1841-1924
G 1863 m Lars Eirikson Rimehaugen. Foreldre: Levor Olson Helling Vangen og Kristi Tolleivsdtr. Strand.

Tolleiv Levorson Vangen fekk auksjonsskøyte på Minna for kr. 440 i 1880. Systera hans, Birgit Levorsdtr. hadde Minna frå 1884 til Jørgen Haugen overtok i 1894.
    Mannen til Birgit Levorsdatter, Lars Eirikson Rimehaugen reiste til Amerika kring 1867 og kom aldri att. Birgit kjøpte Kristivangen 1892 og flytta dit. (1267)

{5590} År: 1894

Jørgen Kristianson Jonset Fredriksminne 10.01. 1825-1912
Foreldre: Kristian Person Sundre Jonset og Gro Halvorsdtr. Bjella.
Gm Gro Embriksdtr. Hushaugen Fredriksminne 31.08. 1833-1919
Foreldre: Embrik Holgeson Hushaugen og Birgit Tolleivsdtr. Tangen.
*Barn
1. Kristian Jørgenson Haugen 19.09. 1866-
Kristian reiste til Amerika i 1870: Fargo, ND. Han skreiv seg Haugen.

Jørgen og Gro gifte seg i 1861. Dei hadde ein son. Gro hadde sonen Embrik frå tidlegare. Sjå neste hushald. Og Jørgen hadde sonen Kristian f. 1847. Sjå Gretegarden Sundre, gnr. 110/20 år 1836. Jørgen og Gro hadde Embrikshaugen, gnr. 112/15 frå 1874 til 1882.
    Truleg var sonen Kristian død i 1912: 'lengstlevende skal beholde boet. Barnløst ektepar.'