Nygård gnr. 110 bnr. 108
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Nygård gnr. 110 bnr. 108-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Småbruket (tomtebruk) Nygard var frådelt Bråten, bnr. 8 i 1912. Nygard ligg mellom Hallingdalselva og jernbanelina, jamsides med Nyheim. Grensar mot Trolløyen i vest.
    Våningshuset er ein tøhøgda tømmerbygning frå omlag 1895 som Arne Solheim opphavleg sette opp på Solheim i Gamlevegen. Solheim selde til lokførar Pedersen. Uthus med fjøs og stall med trev, eldhus ved elva.