Nyheim gnr. 110 bnr. 109
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Nyheim gnr. 110 bnr. 109-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Småbruket (tomtebruk) Nyheim var frådelt Bråten, bnr. 8 i 1912. Nyheim ligg jamsides med Nygard mellom Hallingdalselva og jernbanelina. Husa: våningshus i to høgder av tømmer bygd 1916; tømra stallar med trev frå 1863. Uthuset brann i 2004, men nytt uthus vart bygd i gamal stil. Eldhus ned mot elva.
    Areal omlag 7 mål, dyrka av Karl Thune. Eigedomen har ikkje skog eller beiterett.