Kirkevoll gnr. 110 bnr. 199
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Kirkevoll gnr. 110 bnr. 199-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Ola Olson Sundre selde ut sentrale delar av Gretegarden Sundre. (Sjå bnr. 20).
    I 1934 skilde Ola O. Sundre ut Kirkevoll bnr. 199, og bygde opp ein ny gard på den delen av Gretegarden som vart liggande nede ved elva, like vest for stasjonsbrua etter utskiftinga i Sundregardane i 1910.
    Frå Kirkevoll er frådelt grunn til 'Kyrkjegarden II' i 1948 og eit par tomter. I dag er eigedomen ein bustadeigedom pluss eit jordtykke nedanfor riksvegen og ein skogrem i Vestlia, (bnr. 22).