Brubakken gnr. 111 bnr. 11
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Brubakken gnr. 111 bnr. 11-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

I 1889 kjøpte Hans Sandehuset eit jordstykke av prestgarden på sørsida av elva. Det gjekk frå Sandehusgutu og vestover. Eigedomen fekk namnet Brumyrane, men vart oftast kalla 'Brobakken'.
    Stugu stod opphavleg heilt inntil enden av Prestbrua. Då stasjonen vart bygd måtte stugu flyttast vestover.
    Etterkvart vart eigedomen oppdelt og selt som tomter, mellom anna det jordstykket som Hallingdal Meieri kjøpte i 1925. Det vart til Østlandsmeieriet avd. Hallingdal og så nedlagt i 2000.

{5702} År: 1889

Hans Kristianson Sandehuset Brobakken 03.11. 1858-1936
Foreldre: Kristian Syverson Sandehuset og Inger Hansdtr. Taraldplassen.
Gm Karine Tjerandsdtr. Solheim Brobakken __.__. 1862-1949
=Liva Karine / Kaja. Foreldre: Tjerand Solheim og ... ... ..., Vikedal.
*Barn
1. Brita Hansdtr. Brobakken Westheim 01.06. 1887-1972
G 1913 m Levor Olson Westheim frå Gol. Sjå eige hushald, jarnbanen.
2. Kristian Hansson Brobakken 15.07. 1889-1965
Gm Gunda ... , Årnes? 1888-1973. Sjå neste hushald.
3. Jørgen Hansson Brobakken 22.02. 1892-1970
G 1918 Strømsø m Maren Gundersen. Sjå eige hushald, jarnbanen.
4. Petra Hansdtr. Brobakken 16.09. 1893-1903
Petra døydde i 1903.
5. Torvald Hansson Brobakken 15.04. 1895-
Torvald reiste til Amerika i 1912.
6. Sissel Hansdtr. Brobakken Hjørnevik 02.03. 1897-1966
G 1920 m Nils Helgeson Hjørnevik. Sjå eige hushald, jarnbanen.
7. Kristi Hansdtr. Brobakken Rolstad 08.10. 1899-1971
G 1928 m Asbjørn Guneriusson Rolstad.
8. Syver Hansson Brobakken 15.07. 1902-1982
Ugift. Jarnbane-arbeidar. Han budde på Brobakken til 1967.
9. Petra Hansdtr. Brobakken Li 25.05. 1908-
Gm lokførar .... Li, Oslo. Barn: Randi ....- ........... Petra arbeidde i Ål og på Finse i unge år. Sidan var ho i Oslo.

Hans og Karine fekk sju barn. Dei skreiv seg Brobakken. Hans kjøpte Brumyren i 1889. Dei bygde bruket opp frå grunnen av. Då jarnbanen kom, vart ein del av eigedomen teken til stasjonstomt, seinare er frådelt mange tomter. No er alle husa borte.