Kvarveteigen gnr. 112 bnr. 43
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Kvarveteigen gnr. 112 bnr. 43-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Kvarve-teigen ligg inne i Bygdaheimsvingen. Kvarveteigen var eit lite småbruk som vart frådelt søre Huus i 1920. Jordvegen var omtrent 15 mål. Ei tid låg også søre Leksvol sin fiskerett i Rødungen til bruket.
    Stugu vart bygd i 1927 og uthusa (rivne kring 2000) var bygd i 1929.