Skogstad gnr. 114 bnr. 23
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Skogstad gnr. 114 bnr. 23-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Skogstad vart fråselt Stavejordet i 1923 som ein skogrem. Skogstad vart oppbygd som bustad, snart var det også pelsdyrfarm her.
    Skogstad ligg på vestsida av Hallingdalselva ved Strandalivegen. Huset og to mål tomt vart fråselt i 1985.
    Areal 1995: innmark 14 mål, skog og utmark ca 250 mål i fleire teigar.