Stave, austre gnr. 114 bnr. 28
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Stave, austre gnr. 114 bnr. 28-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Austre Stave eller Staveheim vart frådelt søre Stave i 1940.
    Areal 1995: av innmarka er att eit tomt på 1 mål. Vidare har eigedomen 16 mål beite på Kuluset, produktiv skog 130 mål, annan utmark 50 mål.
    To våningshus, bygde 1984 og 1954, garasje 1985, vedskjul.
    Støl på Kuluset. Kring 1960 vart det meste av eigedomen skilt ut som bustadtomter.