Jørgensgard Noss gnr. 117 bnr. 0
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Jørgensgard Noss gnr. 117 bnr. 0-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Jørgensgard Noss eller Jørundgard Noss.