Hallebråt gnr. 120 bnr. 14
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Hallebråt gnr. 120 bnr. 14-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nordre/nedre Hallebråt vart frådelt Hallebråt bnr. 2 i 1898. Bruket har nok kome attende til øvre Hallebråt, og vart frådelt på nytt i 1932.
    Andres Råen timra ny stugu, fjøset er ei stølsbu komen frå Tolleivsgarden sin voll på Nystølen. Låven kom frå Rudningane etter at Sevat Olson flytta derifrå.

{6233} År: 1898


Sevat Ivarson Asgrimsplass (1839-1913) på Tveitemoen kjøpte nedre Hallebråt i 1898.
    Sevat har truleg selt bruket til Eilev Skomakarmoen som hadde Hallebråt, bnr. 2.