Hagabakkane gnr. 121 bnr. 1
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Hagabakkane gnr. 121 bnr. 1b

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hagabakkane var slåttelende og husmannsplass under Arnegard Noss. (NB. Ikkje under Oppigarden Noss som sume har meint. Tunet til Oppigarden vart flytta nord på Hagane etter utskiftinga i 1908.)
    Plassen var også kalla Nosse-plassen, Eilevplassen og truleg Einarhuso. Tuftene skal finnast oppi i bakkane nord-ned for Råen.
    Under Arnegard Noss vart i 1788 nemnt 'underliggende plads Hagetejen og Hageakeren.' Ved bygslinga i 1796 vart Hagabakkane kalla slåttelende.
    Hagabakkane var busett i 1770-åra, sidan var plassen nytta til slåttelende.
   

{6257} År: 1775c

Eilev Olson Granhagen Vangen 1734c-
Gm Birgit Arnesdtr. Skurdalen. Gm Turid Nilsdtr. Holto. Foreldre: Ola ... Granhagen og ...

Eilev Olson og andre kona Turid Nilsdtr. Holto var på Nosseplassen i 1777. Dette er Hagabakkane som Eilev bygsla i 1775. Sjå meir om familien til Eilev under Helgeplassen, gnr. 119/5.
    Hagabakkane vart også kalla Einar-huso ei tid. Det er uvisst kven Einar det gjeld, truleg var det kort tid.

{6258} År: 1796


Eilev Olson Vangen bygsla slåttelendet Hagabakkane hjå Ivar Olson Arnegard Noss i 1796.
    Eilev selde (!) Hagabakkane til Nils Eirikson Brenno i 1800, men då vart han stevna av Ola Olson Arnegard Noss.

{6259} År: 1800


Nils Eirikson Granhagen på Brenno overtok Hagabakkane hjå Eilev Olson i 1800.
    D.v.s Eilev hadde selt ein plass som han berre hadde bygsla. Bonden reiste sak, og betalte prokurator Nils F. Archtander for fire rettsmøte.
    Det enda med forlik: Hagabakkane fall attende til garden og Nils fekk erstatta sine utbetringar på plassen etter takst.