Asgrimplass, søre gnr. 122 bnr. 4
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Asgrimplass, søre gnr. 122 bnr. 4-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Søre Asgrimplass var husmannsplass under Skottebøl. Fyrst på 1700-talet finn me husmannen Asgrim som nok har gjeve namn til Asgrimplassane.
    Frå 1876 var bonden sjølveigar. Frå Skottebøl vart også delt frå øvre Asgrimplass, bnr. 7 i 1895 og nedre Asgrimplass, bnr. 15 kring 1890.
    Søre Asgrimplass vart etterkvart kalla Knausen.
    I gamal tid hadde ungdomen danseplass på Asgrimberget.
    Areal kring 1960: 14 mål innmark, av dette 8 mål dyrka. Omlag 30 mål skog.
    Stugu vart ombygd 1964, uthusa er frå 1930. Eigedomen vart lagt ut til bustadfelt kring 1970 . Stugu frå Knausen kom til Bakketeigen. Uthusa er rivne. (Dr. Stene har bygd i tunet.) Eldhuset var mura inntil ein stor stein som låg i tunet.

{6313} År: 1817c

Ola Torsteinson Langeland Asgrimplass 15.05. 1785-1834
Foreldre: Torstein Knutson, husmann under søre Strand, og Guri Olsdtr. Perstølen.
Gm Åse Eivindsdtr. Stranden Asgrimsplass 1792-____
Foreldre: Eivind Trondson Skjervheim Stranden og 2.g Liv Torsdtr. Sataslåtten.
*Barn
1. Guri Olsdtr. Asgrimplass Guroplass 27.07. 1815-1890
G 1846 m Ola Larsson Guroplass, gnr. 123/31.
2. Torstein Olson Asgrimplass 13.06. 1818-1897
G 1841 m Gro Sevatsdtr. Granhagen. G 1858 m Anne Ivarsdtr. Preinsrud. Sjå neste hushald.
3. Liv Olsdtr. Asgrimplass Råen 24.02. 1821-1887
G 1842 m Sevat Sevatson Vangen Råen, gnr. 120/9.
4. Eivind Olson Asgrimplass 02.04. 1824-1824
5. Margit Olsdtr. Asgrimplass Bråto 18.12. 1825-1869
Gm Martin Larsson Bråto. Sjå Vangen, gnr. 122/6.
6. Astrid Olsdtr. Asgrimplass Hagen 30.11. 1828-
Gm Thor Olsen Hagen 1829-.... . Barn: Johan Lyder 1865-1867; Johanne Lydia 1867- ; Karen Marie 1871- ; ...
    Dei var på ein husmannsplass under Norderhov prestegard. (Foreldra hans var Ola Olson Hagen og Liv Tolleivsdtr. ... , Gol.) (FT 1865, SK 1873 )
   
7. Åse Olsdtr. Asgrimplass 17.02. 1832-1833
8. Åse Olsdtr. Asgrimplass 27.03. 1834-
Ugift 1872, busett på Ringerike.

Ola og Åse gifte seg i 1817. Ola var ute i krigen 1807-14. Han deltok i slaget ved Onstadsund. Ola vart kalla Storeguten, han var 3 alner og 6 tommar høg.
    Åse overtok bygsla, og står i husmannsmanntalet frå 1835.

{6314} År: 1860

Torstein Olson Asgrimplass 13.06. 1818-1897
Foreldre: Ola Torsteinson Granhagen Asgrimsplass og Åse Eivindsdtr. Stranden.
Gm Gro Sevatsdtr. Granhagen Asgrimplass 14.02. 1818-1856
Foreldre: Sevat Olson Langeland Bråto og Kari Olsdtr. Sindrol/Huus.
Gm Anne Ivarsdtr. Preinsrud Asgrimplass 01.04. 1826-1913
Foreldre: Ivar Embrikson Ødelien Preinsrud og Gro Oleivsdtr. Lislelien.
*Barn i fyrste ekteskap
1. Ola Torsteinson Asgrimplass 18.06. 1841-
Gm Ågot Viggersdtr. Vesleberg. Sjå nedre Asgrimplass, bnr. 123/15.
2. Sevat Torsteinson Asgrimplass 02.02. 1843-1843
3. Kari Torsteinsdtr. Asgrimplass Bråten 21.10. 1844-1906
G 1872 m enkemann Martin Larsson Gjerdnesflåte Vangen Bråten.
4. Åse Torsteinsdtr. Asgrimplass 12.07. 1848-1848
5. Åse Torsteinsdtr. Asgrimplass Hagajordet 28.11. 1849-
G 1872 m Eirik Eirikson Hagajordet, gnr. 128/1e. Til Am. 1878: Canton, SD.
*Barn i andre ekteskap
1. Sevat Torsteinson Asgrimplass 26.08. 1859-
Døvstum. Til Amerika.
2. Ivar Torsteinson Asgrimplass 20.11. 1861-1927
G 1906 m Anna Hagen. Barn: 7 derav: Sevat ....- ; Torstein ....-; Ole ....-; Alma ....- ; Arla ....- ; Laila ....-. (Dei siste tre var i live i 1927.) (1401)
    Ivar reiste til Am. 1885.
3. Torstein Torsteinson Asgrimplass 18.02. 1864-
Gm ... ... . Utvandra til Am. i 1885.
4. Ola Torsteinson Asgrimplass 02.10. 1867-

Torstein og Gro gifte seg i 1841. Torstein vart attgift med Anne i 1858. Torstein var husmann og smed.
    Til Am. 1886: Lincoln Co, SD (eller Iowa). Anne var enkje i Lincoln i 1897. (1248)

{6315} År: 1876

Ola Torsteinson Asgrimplass 18.06. 1841-1916
Foreldre: Torstein Olson Asgrimplass og Gro Sevatsdtr. Bråten.
Gm Ågot Viggersdtr. Vesleberg Asgrimplass 28.08. 1853-1939
Foreldre: Vigger Viggerson Medgard Vesleberg og Birgit Embriksdtr. Thon.
*Barn
1. Torstein Olson Asgrimplass 31.10. 1882-1965
G 1929 m Birgit Håkonsdtr. Gjøta. Sjå nedre Asgrimplass, gnr. 123/15.
2. Gro Olsdtr. Asgrimplass 31.07. 1884-
G 1907 m Halvdan Halvorson Borgen-eie frå Nes på Romerike. Barn: Ågot 1906- ; Birgit ....- ; Ola 1909- sjå barnebarn.
    Gro og Halvdan flytta til Sandvika i 1921. Truleg busett i Kolbotn.
3. Birgit Olsdtr. Asgrimplass 05.01. 1886-1960
Barn m/Hermann Johanson f. 1886: Olav 1922- sjå barnebarn.
    Birgit dreiv med strikking.
4. Ragne Olsdtr. Asgrimplass Hatvedt 03.09. 1888-
G 1918 Drammen m Anders Edvardson Hatvedt frå Andebu, gardsbestyrar i Asker.
5. Vigger Olson Asgrimplass 07.11. 1890-1893
6. Ola Olson Asgrimplass 12.03. 1894-1899
*Barnebarn
1. Ågot Halvdansdtr. Asgrimplass 30.11. 1906-
Til Sandvika i 1921.
    Foreldre: Halvdan Halvorson Borgen-eie Asgrimsplass og Gro Olsdtr. Asgrimsplass.
2. Birgit Halvdansdtr. Asgrimplass 31.08. 1908-
Foreldre: Halvdan Halvorson Borgen-eie Asgrimplass og Gro Olsdtr. Asgrimplass.
3. Ola Halvdanson Asgrimplass Halvorsen 23.12. 1909-
G 1940 m Hjørdis Kristine Olsen nordre Vike f. 1910. Vognvisitør ved NSB. Til Ellingsrud i Ski i Akershus.
    Foreldre: Halvdan Halvorson Borgen-eie Asgrimplass og Gro Olsdtr. Asgrimplass.
4. Olav Asgrimplass 28.06. 1922-1997
Gm Ragnhild Kristiansen 1938-1966. Barn: Bjarne 1959- gm Wenche Andersen; Terje 1963- ; Knut Magnar 1964- sbm Elisabeth Five.
    Murar.
    Foreldre: Herman Johanson, Borre f. 1886 (ungkar) og Birgit Olsdtr. Asgrimsplass.

Ola og Ågot gifte seg i 1882. Ola var timremann og markarbeidar.
    Ola overtok Asgrimplass i 1876 og fekk skøyte i 1885 for kr. 500. Men han greidde ikkje å sitja med skøytet.
    I 1891 var Ola husmann og dagarbeider i nedre Asgrimplass med almisser.
   

{6316} År: 1890c

Ola Martinson Vangen Knausen 22.07. 1855-1942
Foreldre: Martin Larsson Gjerdnesflata Vangen og Margit Olsdtr. Vangen.
Gm Gro Eiriksdtr. Brenno Knausen 15.03. 1847-1929
Foreldre: Eirik Halvorson Bjella Brenno og Åse Sevatsdtr. Granhagen.
*Barn
1. Ola Olson Knausen 17.03. 1875-
Til Am. 1901: .... . Barn: Lars 1919-1998 m Liv Larsdtr. Tunehagen, (Ola Knausen, USA er far til Lars.
    Ola var dagarbeider og smed i 1900.
2. Eirik Olson Knausen 30.03. 1877-1963
Barn m Birgit Johannesdtr. Vangen f 1872: Birgit 1900-1900.
    G 1907 m Birgit Sveinsdtr. Vikanslien, Nore. Sjå eige hushald jarnbanen.
3. Margit Olsdtr. Knausen Kvarve 12.07. 1879-1975
Gm Ola Olson Kvarve i Rukkedalen 1875-.... (Son til O.O. Leksvolplassen 1840- ). Barn: Sigrid 1908- gm Knut Lauvrud, Rukkedalen; Gro 1909-1985 ug.; Gunhild 1911- ug.
    Ola og Margit hadde eit gardsbruk i Rukkedalen. Døtrene Gro og Gunhild var ugifte og overtok gardsbruket.
4. Martin Olson Knausen 25.07. 1881-1976
G 1908 m Gjertrud Sveinsdtr. Vikanslien, Nore. Barn: Gudrun 1908- gm Gerhard Sigvald Thue, bustad på Sunnmøre (3 barn); Ingeborg 1918- ei tid var ho sosialsjef på Geilo, g 1940 m Petter Olafson Berg Løkka (2 barn); Åsta 1920- g 1946 m Knut Egil Berg, Skotselv. Ingen barn. Busett i Kristiansand; Olaf 1911- arbeidde i Oslo, bygde hus i Sveinsrud på sine gamle dagar, g 1934 m Ragnhild Kolbjørnsen (sjå eige hushald); Sigmund 1923- lokstallformann, busett i Kristiansand, gm Anna Bue, Mandal (3 barn).
    Martin gjekk i smedlære to år. Frå 1906-1914 var han på farmarbeid i Canton SD. Gjertrud kom etter til Am. og så gifte dei seg der. Martin arbeidde ved jarnbanen som pussar då han kom heim att. Sjå eige hushald ved jernbanen.
5. Halvor Olson Knausen 20.07. 1884-1977
G 1915 m Guri Josefsdtr. Mosafinn frå Voss. Barn: Gunvor 1921- g 1943 m Erik Asleson Øyno.
    Til Am. ein tur i 1906. Halvor hadde Knausen og var pussar ved jarnbanen. Sjå neste hushald ... .
6. Sevat Olson Knausen 26.08. 1887-____
Ugift. Til Am. ein tur. Død på Kvarve i Rukkedalen.
7. Jørand Olsdtr. Asgrimplass Steinsrud 04.06. 1890-1965
G 1911 m syskenbarnet Eilev Larsson Vangen. Sjå Steinsrud, 112/7 eller 27.
8. Ola Olson Knausen 15.05. 1894-1894
Foreldre: Ola Martinson Vangen Bråten Asgrimplass og Gro Eiriksdtr. Brenno.

Ola og Gro gifte seg i 1876. Ola var inderst, markarbeidar og forpaktar. Sjølveigar i Asgrimplass frå omlag 1890.
    Ola budde ei tid i Birge-plassen under Ivarsgarden Noss. Slektsnamn: Knausen.
    Ola laga river og orv for sal. Både Gro og Ola arbeidde noko på Skottebøl. Ola hadde slått på Volladn i Vestlien og på Gamle-Nyset. (Oppl. v/Gudrun Vangen)