Asgrimplass, nedre gnr. 122 bnr. 15
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Asgrimplass, nedre gnr. 122 bnr. 15-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nedre Asgrimplass bnr. 15 var husmannsplass under Skottebøl frå fyrst på 1800-talet. Asgrimplass grensar til øvre Asgrimplass i nord. Sjå innleiinga under søre Asgrimplass.
    I 1932 vart plassen frådelt Skottebøl som eige bruk. I daglegtale vart bruket kalla Torsteinstugu. Asgrimplass var i drift fram til 1960 omlag. Sidan vart bruket utlagt til bustadfelt.

{6332} År: 1815c

Nils Anderson Vangen Skottebøl-eie 06.10. 1782-1844
Foreldre: Anders Nilsson Rime Turrhaug og Liv Endresdtr. Liahagen.
Gm Lukris Knutsdtr. Ulshagen Vangen 28.05. 1780-1862
Foreldre: Knut Jonson Varaberg Ulshagen og Birgit Larsdtr. Sundremyren.
*Barn
1. Anders Nilsson Asgrimplass 06.10. 1811-
Anders vart konfirmert 1830 på Nærøy i Vikna. Han kom til Finn-neset i Vågan, der broren Knut budde. I 1841 var Anders ugift og utan barn. (1599)
2. Birgit Nilsdtr. Asgrimplass Gjermstad 14.12. 1813-
G 1844 m Ole Olsen Gjermstad. Barn: Rebekka 1846- gm Jakop Johannesen Drag.
    Dei budde i Drag i Vikna. (Viknaboka 1 s 171)
3. Knut Nilsson Asgrimplass Finn-neset 03.01. 1816-
Barn m/Anne Birgitte ..., Storvik: Hans Henrik 1850- fiskar busett i Gjæslingan, g 1870 m Anne Kristine Hansdtr. ... ( minst 2 barn).
    G 1840 m Berit Johanne Nikolaisdtr. ... ....-1844. Barn: Lovise 1841-1925 g 1865 m Ole Kristian Mikkelborg, Træna (8 barn); Ada 1843-1914 g 1872 m Nils Guttormsen, Eivindvik til Hemnes ( .. barn) gift i Skrova, Vågan i lofoten.
    Knut var husmann på Finn-neset i Vågan. Som enkjemann flytta Knut attende til Vikna, Nærøy. Han overtok garden etter faren i 1844 og mora Lukris fekk kår. Men Knut selde garden i 1845 og var sidan leigebuar på Rørvik. (1599) (Viknaboka bind 1 s 171)
4. Anders Nilsson Asgrimplass 02.05. 1819-
G 1849 m Guri Ellingsdtr. Åkvik. Barn: Henriette 1849- gm Aleksander Martiniussen (1 barn); Lotte Albertine 1853- gm Kristian Olsen Hestvika (6 barn); Albert 1857- gm Ellen Gurine Larsdtr. ...; Nils Edvin 1861- gm Marie Henriksdtr. Rørvik (2 barn); Hanna Oline 1862-1862; Ole Eleseus 1863-1954 gm Augusta Terese Torsteinsdtr. ... (2 barn); Carl Johan 1866-1950 gm Erikka Marie Smevik-aunet (17 barn); Ole Anton 1870- . (1620)
    Anders og Guri budde på Marøya i Nærøy.
5. Hans Nilsson Asgrimplass 03.09. 1822-
Hans skal vera konfirmert 1840 i "Vigtens kirke". (Vikna?) (Oppl. v/L. Stavehaug)

Nils og Lukris gifte seg i 1813. Nils var i Asgrimsplassen, truleg nedre. Han hadde vore ute i krigen 1807-14. Nils sitt barn: Nils 1810- m/Turid Tolleivsdtr. Vangen.
    Nils og Lukris flytta til Nærøy desember 1826, kom til Vikna og kjøpte 'halve' Rørvik. (3 gardar, evt. tre gard-partar. ) (1304)

{6333} År: 1834

Ola Guttormson Renslo Asgrimplass 1775c-1850
Foreldre: Guttorm ... Hesla eller Renslo (?) og ... ... ..., Gol.
Gm Ingeborg Johannesdtr. Helling Asgrimplass 07.01. 1776-1863
Foreldre: Johannes Larsson Hove Sundremyren Helling og Turid Tolleivsdtr. Huus Bjella.

Ingeborg hadde dattera Birgit f. 1806 m/Lars Arneson Stave.
    Ola og Ingeborg gifte seg i 1834. Ingen barn.

{6334} År: 1890c


Ola og Ågot gifte seg i 1882. Ola var timremann og markarbeidar.
    Ola Torsteinson søre Asgrimplass og familien kom til nedre Asgrimplass kring 1890 etter at han måtte gå frå søre Asgrimplass, gnr. 122/4.
    I 1891 var Ola husmann og dagarbeidar med almisser i nedre Asgrimplass.