Solbø gnr. 123 bnr. 93
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Solbø gnr. 123 bnr. 93-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Solbø er nedre delen av jordet i Guroplassen, dette småbruket vart frådelt i 1922 og bygd opp av Henrik Guroplass. Her var stugu, som enno står med ca 3 måls tomt, - og det var fjøs og låve som vart riven 1997. Eigedomen vart lagt ut til bustadfelt i 1970-åra.
    Stølar. Heimstøl er Strandastølen. Langstøl er Nyset, tilkjøpt frå Holtegarden. (Som vederlag for bygging av fjøset i Holtegarden.)