Sundbreihaugen gnr. 125 bnr. 7
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Sundbreihaugen gnr. 125 bnr. 7a

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Sundbreihaugen var husmannplass under nedre Sundbrei. Plassen låg omlag 100 m ovanfor garden Sundbrei, - under Tunekamben.
    Sundbreihaugen var busett før 1800. I 1865 fødde dei 3 kyr, 3 sauer og 2 geiter her.
    Plassen vart nedlagt omlag 1900. Stugu frå Sundbreihaugen vart seinare eldhus på nedre Sundbrei, den står enno.

{6756} År: 1790c

Ola Asgrimson Neståker Sundbrei 31.05. 1753-
Foreldre: Asgrim Ivarson Rue Sveinhaug Neståker og Randi Olsdtr. Breiehagen.
Gm Guri Olsdtr. Holto Sundbrei 25.02. 1753-
Foreldre: Ola Ivarson søre Holto og Ambjørg Torgeirsdtr. Sundbrei.

Ola og Guri gifte seg i 1806. Ingen barn.
    Ola kjøpte slåttelendet nordre Tangen hjå mora Ragnhild Olsdtr. i 1790. I 1801 var Ola ungkar og husmann under Sundbrei, han budde saman med mora.
    Ola og Guri har truleg flytta or bygda, ein har ingen spor etter dei.

{6757} År: 1838

Ola Asleson Sundrebråten Bomberud 26.03. 1797-1876
Foreldre: Asle Gunvaldson Sundre og Margit Sveinsdtr. Noss.
Gm Haldis Olsdtr. Bergsgard Sundbreihaugen 26.12. 1802-1864
Foreldre: Ola Guttormson Bergsgard d.y. og Kari Knutsdtr. Sire.
*Barn
1. Margit Olsdtr. Sundbreihaugen 21.12. 1829-1854
Margit var ugift. Ho låg sjuk vel eit år før ho døydde like før jul i 1843.
2. Asle Olson Sundbreihaugen Bekkjo 01.11. 1831-1913
G 1861 m Birgit Eivindsdtr. øvre Sundbrei 1831-1881. Barn: Margit 1861-1938 gm Vebjørn Nedrestøl; Ola 1864-1944 ug. ; Eivind 1867-1955 til Bjørkheim (Dagali) gm Birgit E. Sand; Haldis 1870-1939 gm Knut O. Hullet; Turi 1872-1947 ug. ; Ola 1874-1940 gm Ågot P. Sand, gm Margit Bryplass; Birgit 1876-1954 gm Olav S. Arnegard. (1248)
    Asle og Birgit var på Bekkjo i Skurdalen frå 1862.
3. Ola Olson Sundbreihaugen 12.03. 1837-1916
G 1866 m Birgit Larsdtr. Guroplassen. Sjå neste hushald.
4. Per Olson Sundbreihaugen 11.09. 1840-1841
5. Per Olson Sundbreihaugen Perstølen 01.05. 1847-1923
G 1876 m Margit Tolleivsdtr. Bekkestad. Sjå Perstølen, bnr. 2.

Ola og Haldis gifte seg i 1829. Fyrste året budde dei på Opsata. Ola kom til Sundbreihaugen som husmann i 1838.

{6758} År: 1865

Ola Olson Sundbreihaugen 12.03. 1837-1916
Foreldre: Ola Asleson Sundrebråten Sundbreihaugen og Haldis Olsdtr. Bergsgard.
Gm Birgit Larsdtr. Guroplass Sundbreihaugen 06.06. 1838-
Foreldre: Lars Asleson Holto Guroplass Hovda og Guri Håkonsdtr. Medgarden.
*Barn
1. Haldis Olsdtr. Sundbreihaugen Davidsen 23.06. 1867-1953
Gm Hans Kristian Davidsen. Ingen barn.
    Hans var formann på Akers Verksted og fyrste tida budde dei i Bærum. Kom sidan til bnr. 11 under Ørsnes på Nøtterøy, og så flytta dei til Sandefjord.
2. Ola Olson Sundbreihaugen 16.10. 1869-1874
3. Birgit Olsdtr. Sundbreihaugen Nygård 19.03. 1872-1922
G 1892 m Johan Nygård, Modum 1860-1929. Barn: Helma 1892- ; Ole 1894- ; Bjarne 1899- ; Henry 1908- (1032)
4. Guri Olsdtr. Sundbreihaugen 16.06. 1874-
Gm Johannes Anderson, Bohuslen. Barn: 4 . Busett i Skien.
5. Margit Olsdtr. Sundbreihaugen 25.12. 1876-1877

Ola og Birgit gifte seg i 1866. Ola bygsla Sundbreihaugen i 1865.
    Ola Sundbreihaugen var ein namngjeten gråsteinsmurar. Han mura mange peisar. Den store steindammen ved kraftstasjonen i Gamlifossen er hans verk. Då fossen vart utbygd i 1914, vart det sagt av ein ingeniør at dette arbeidet er det beste han hadde sett av ein heimelærd murar.

{6759} År: 1898


Knut Tolleivson Sandåker dreiv noko handel i Amerika, men ein doktor påla han å reise heim att for helsa si skuld. Knut kom heim i 1898, gifte seg og budde på Sundbreihaugen til 1900 då dei kjøpte nordre Tunehago for kr. 1200. (1553)1902