Nygard gnr. 127 bnr. 38
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Nygard gnr. 127 bnr. 38-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Småbruket Nygard vart frådelt Underberg 1906. Eit stadnamn like ved var Plassebakken. Truleg hadde her vore husmannsplass. Jfr. Neståkeren på nedre Underberg. Det kan tenkjast at Nygard omfattar noko av det som var Neståker.
    Nygard vart selt til nordre Breie i 1965.