Breivik gnr. 127 bnr. 66
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Breivik gnr. 127 bnr. 66-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Småbruket Breivik vart delt frå nordre Breie i 1935. Saman med Breivik ligg også den tidlegare husmannsplassen Tangane, bnr. 3.
    Breivik grensar til nordre Breie i aust og tidlegare Breie skule i vest.
    Vanleg buskap kring 1950: 3 kyr og 6-7 sauer.
    Areal 1995: dyrka jord 35 mål, produktiv skog 300 mål.
    Våningshus bygt 1935, våningshus 1971 (bnr. 209, litt aust for gardstunet), driftsbygning 1935. Det var husdyrhald fram til 1991. Frå den tid har Breivik vore brukt under Nordre Slettemoen (gnr. 6/1 i Hol).